Nie rób tego, co już zostało zrobione.


nie-rób-tego-co-już-zostało-zrobione
anonimnieróbtegocojużzostałozrobionenie róbrób tegoco jużjuż zostałozostało zrobionenie rób tegoco już zostałojuż zostało zrobioneco już zostało zrobione

Prawo nie stwarza sprawiedliwości. Nie jest ono niczym innym jak wyjaśnieniem i zastosowaniem tego, co już przez samo zaistnienie uznane zostało za sprawiedliwe.Szczęście to zdolność wykorzystania tego, co zostało ci dane.Wszystko zostało wymyślone z wyjątkiem tego, jak żyć.Polacy są od improwizacji, może to jest nasze nieszczęście, ale jakby i tego nie było, niewiele by zostało.Nie rób bliźniemu tego, co chciałbyś, aby on uczynił tobie Możliwe, że macie zupełnie różne gusty.Wszystko zostało już powiedziane, ponieważ jednak nikt nie słucha, trzeba wciąż zaczynać od nowa.