Nie radź się tego, któryć jest na zdradzie, a taj się przed tym, któryć zazdrości.


nie-radź-ę-tego-któryć-jest-na-zdradzie-a-taj-ę-przed-tym-któryć-zazdroś
salomonnieradźsiętegoktóryćjestnazdradzietajprzedtymzazdrościnie radźradź sięsię tegoktóryć jestjest nana zdradzietaj sięsię przedprzed tymktóryć zazdrościnie radź sięradź się tegoktóryć jest najest na zdradziea taj siętaj się przedsię przed tymnie radź się tegoktóryć jest na zdradziea taj się przedtaj się przed tyma taj się przed tym

Idę pros­to, przed siebie Czuję jak­bym była w niebie Lecz coś mi tu­taj nie pasuje Cze­goś mi tu­taj brakuje. Już wiem! Bra­kuje mi Ciebie... -ZaszokowanA
idę-pros­to-przed-siebie-czuję-jak­bym-była-w niebie-lecz-coś-mi ­taj-nie pasuje-cze­goś-mi ­taj-brakuje-już-wiem-bra­kuje