Nie rozpaczaj, że przegrałeś bitwę – trzeba wiele odwagi, by dojść tam, gdzie się bitwy przegrywa


nie-rozpaczaj-że-przegrałeś-bitwę-trzeba-wiele-odwagi-by-dojść-tam-gdzie-ę-bitwy-przegrywa
saka guchinierozpaczajżeprzegrałeśbitwętrzebawieleodwagibydojśćtamgdziesiębitwyprzegrywanie rozpaczajże przegrałeśprzegrałeś bitwębitwę –– trzebatrzeba wielewiele odwagiby dojśćdojść tamgdzie sięsię bitwybitwy przegryważe przegrałeś bitwęprzegrałeś bitwę –bitwę – trzeba– trzeba wieletrzeba wiele odwagiby dojść tamgdzie się bitwysię bitwy przegryważe przegrałeś bitwę –przegrałeś bitwę – trzebabitwę – trzeba wiele– trzeba wiele odwagigdzie się bitwy przegryważe przegrałeś bitwę – trzebaprzegrałeś bitwę – trzeba wielebitwę – trzeba wiele odwagi

Nie rozpaczaj, że przegrałeś bitwę - trzeba wiele odwagi, by dojść tam, gdzie się bitwy przegrywa. -Anonim
nie-rozpaczaj-że-przegrałeś-bitwę-trzeba-wiele-odwagi-by-dojść-tam-gdzie-ę-bitwy-przegrywa
Nie gardź sobą, że bitwę przegrałeś. Trzeba pewnej siły, by się zapędzić tam, gdzie się bitwy przegrywa. -Henryk Elzenberg
nie-gardź-sobą-że-bitwę-przegrałeś-trzeba-pewnej-ły-by-ę-zapędzić-tam-gdzie-ę-bitwy-przegrywa
Nie gardź sobą, że bitwę przeg­rałeś. Trze­ba pew­nej siły, by się zapędzić aż tam, gdzie się bit­wy przegrywa. -Henryk Elzenberg
nie-gardź-sobą-że bitwę-przeg­rałeś-trze­ba pew­nej-ły-by ę-zapędzić-aż tam-gdzie ę-bit­wy-przegrywa
Do tego, żeby żyć zwyczajnie, trzeba mieć wiele odwagi. -Soren Aabye Kierkegaard
do-tego-żeby-żyć-zwyczajnie-trzeba-mieć-wiele-odwagi
rozważ-przykład-znaczka-pocztowego-synu-zabezpiecza-on-swój-sukces-przez-zdolność-do-przyklejenia-ę-do-jednej-rzeczy-i-trwania-przy-niej-aż
Gdzie dochodzi do miłości przed małżeństwem, tam może i dojść do miłości pozamałżeńskiej, czyli do tragedii. -Anonim
gdzie-dochodzi-do-miłoś-przed-łżeństwem-tam-może-i-dojść-do-miłoś-pozamałżeńskiej-czyli-do-tragedii