Nie rozpaczaj, że przegrałeś bitwę – trzeba wiele odwagi, by dojść tam, gdzie się bitwy przegrywa


nie-rozpaczaj-że-przegrałeś-bitwę-trzeba-wiele-odwagi-by-dojść-tam-gdzie-ę-bitwy-przegrywa
saka guchinierozpaczajżeprzegrałeśbitwętrzebawieleodwagibydojśćtamgdziesiębitwyprzegrywanie rozpaczajże przegrałeśprzegrałeś bitwębitwę –– trzebatrzeba wielewiele odwagiby dojśćdojść tamgdzie sięsię bitwybitwy przegryważe przegrałeś bitwęprzegrałeś bitwę –bitwę – trzeba– trzeba wieletrzeba wiele odwagiby dojść tamgdzie się bitwysię bitwy przegryważe przegrałeś bitwę –przegrałeś bitwę – trzebabitwę – trzeba wiele– trzeba wiele odwagigdzie się bitwy przegryważe przegrałeś bitwę – trzebaprzegrałeś bitwę – trzeba wielebitwę – trzeba wiele odwagi

Nie rozpaczaj, że przegrałeś bitwę - trzeba wiele odwagi, by dojść tam, gdzie się bitwy przegrywa.Nie gardź sobą, że bitwę przegrałeś. Trzeba pewnej siły, by się zapędzić tam, gdzie się bitwy przegrywa.Nie gardź sobą, że bitwę przeg­rałeś. Trze­ba pew­nej siły, by się zapędzić aż tam, gdzie się bit­wy przegrywa.Do tego, żeby żyć zwyczajnie, trzeba mieć wiele odwagi.Gdzie dochodzi do miłości przed małżeństwem, tam może i dojść do miłości pozamałżeńskiej, czyli do tragedii.