Nie ma rzeczy straszniejszej od wygranej bitwy z wyjątkiem bitwy przegranej.


nie-rzeczy-straszniejszej-od-wygranej-bitwy-z-wyjątkiem-bitwy-przegranej
wellingtonnierzeczystraszniejszejodwygranejbitwywyjątkiemprzegranejnie mama rzeczyrzeczy straszniejszejstraszniejszej odod wygranejwygranej bitwybitwy zz wyjątkiemwyjątkiem bitwybitwy przegranejnie ma rzeczyma rzeczy straszniejszejrzeczy straszniejszej odstraszniejszej od wygranejod wygranej bitwywygranej bitwy zbitwy z wyjątkiemz wyjątkiem bitwywyjątkiem bitwy przegranejnie ma rzeczy straszniejszejma rzeczy straszniejszej odrzeczy straszniejszej od wygranejstraszniejszej od wygranej bitwyod wygranej bitwy zwygranej bitwy z wyjątkiembitwy z wyjątkiem bitwyz wyjątkiem bitwy przegranejnie ma rzeczy straszniejszej odma rzeczy straszniejszej od wygranejrzeczy straszniejszej od wygranej bitwystraszniejszej od wygranej bitwy zod wygranej bitwy z wyjątkiemwygranej bitwy z wyjątkiem bitwybitwy z wyjątkiem bitwy przegranej

Trzy bitwy nie równają się bólom jednego porodu.Pole bitwy to kraina stojących trupów.Czy pragniesz wieńców zwycięzcy bez niebezpieczeństwa bitwy?Komu pilno do bitwy, ten często pierwszy z niej ucieka.Na­wet te­raz, w os­tatniej chwi­li, było tak wiele rzeczy, które mogły pójść nie tak. Ileż ko­ni upadło przy os­tatniej przeszkodzie. Wielu zaufa­nych ge­nerałów pat­rzyło, jak pew­ne zwy­cięstwo za­mienia się w po­rażkę w os­tatnich mi­nutach bitwy.Nie rozpaczaj, że przegrałeś bitwę - trzeba wiele odwagi, by dojść tam, gdzie się bitwy przegrywa.