Nie ma rzeczywistości samej w sobie, są tylko obrazy widziane z różnych perspektyw.


nie-rzeczywistoś-samej-w-sobie-są-tylko-obrazy-widziane-z-różnych-perspektyw
albert einsteinnierzeczywistościsamejsobietylkoobrazywidzianeróżnychperspektywnie mama rzeczywistościrzeczywistości samejsamej ww sobiesą tylkotylko obrazyobrazy widzianewidziane zz różnychróżnych perspektywnie ma rzeczywistościma rzeczywistości samejrzeczywistości samej wsamej w sobiesą tylko obrazytylko obrazy widzianeobrazy widziane zwidziane z różnychz różnych perspektywnie ma rzeczywistości samejma rzeczywistości samej wrzeczywistości samej w sobiesą tylko obrazy widzianetylko obrazy widziane zobrazy widziane z różnychwidziane z różnych perspektywnie ma rzeczywistości samej wma rzeczywistości samej w sobiesą tylko obrazy widziane ztylko obrazy widziane z różnychobrazy widziane z różnych perspektyw

Życie jest tragedią, gdy widziane z bliska, a komedią, gdy widziane z daleka.Prawda to potwierdzenie istniejącej rzeczywistości. Piękno to nie tylko obietnica, ale i rękojmia innej rzeczywistości.Pokora jest nie tylko warunkiem autentyczności i prawdziwości wszystkich cnót, lecz także warunkiem przemienienia w Chrystusie. Ale ma ona w sobie samej wysoką wartość, nadaje człowiekowi szczególne piękno.Nawet najwznioślejsze idee, widziane od podszewki, są tylko bawidełkami wypchanymi trocinami za zręcznie ukrytą w środku sprężyną.Ich wzrok ogląda jakieś obrazy - i to jest właśnie sen: mają obrazy, ale nie mają siebie. Miliony ludzi, którzy śpią w każdej chwili czasu.Jak człowiek nie powymyśla różnych bajd o sobie - zrobią to za niego inni.