Nie sądźcie, że radość polega na śmiechu; radość to rzecz bardzo poważna.


nie-sądźcie-że-radość-polega-na-śmiechu-radość-to-rzecz-bardzo-poważna
seneka młodszyniesądźcieżeradośćpoleganaśmiechutorzeczbardzopoważnanie sądźcieże radośćradość polegapolega nana śmiechurzecz bardzobardzo poważnaże radość polegaradość polega napolega na śmiechuradość to rzeczrzecz bardzo poważnaże radość polega naradość polega na śmiechuradość to rzecz bardzoże radość polega na śmiechuradość to rzecz bardzo poważna

Nie sądźcie, że radość polega na śmiechu, radość to rzecz bardzo poważna. -Seneka
nie-sądźcie-że-radość-polega-na-śmiechu-radość-to-rzecz-bardzo-poważna
Bardzo rzadko jakaś rzecz jest długo poważna. -Erich Maria Remarque
bardzo-rzadko-jakaś-rzecz-jest-długo-poważna
Radość negatywna, radość z tego, że przeciwnik nie ma racji, cechuje ludzi małych, niezdolnych do wzięcia odpowiedzialności za całość. -Stefan Kisielewski
radość-negatywna-radość-z-tego-że-przeciwnik-nie-racji-cechuje-ludzi-łych-niezdolnych-do-wzięcia-odpowiedzialnoś-za-całość
Radość można osiągnąć tylko wtedy, gdy się drugiemu sprawia radość. -Karl Barth
radość-można-osiągnąć-tylko-wtedy-gdy-ę-drugiemu-sprawia-radość
Co to jest szczęście? Innych uczynić szczęśliwymi. Co to jest radość? Innym sprawić radość. -Wilhelm Keppler
co-to-jest-szczęście-innych-uczynić-szczęśliwymi-co-to-jest-radość-innym-sprawić-radość
Wielka radość jest tak samo daleka od dobrego zdrowia jak wielka udręka. Jedyną rozkoszą człowieka naprawdę zdrowego jest po prostu radość istnienia. -Montesquieu
wielka-radość-jest-tak-samo-daleka-od-dobrego-zdrowia-jak-wielka-udręka-jedyną-rozkoszą-człowieka-naprawdę-zdrowego-jest-po-prostu-radość