Nie sądźcie, że radość polega na śmiechu; radość to rzecz bardzo poważna.


nie-sądźcie-że-radość-polega-na-śmiechu-radość-to-rzecz-bardzo-poważna
seneka młodszyniesądźcieżeradośćpoleganaśmiechutorzeczbardzopoważnanie sądźcieże radośćradość polegapolega nana śmiechurzecz bardzobardzo poważnaże radość polegaradość polega napolega na śmiechuradość to rzeczrzecz bardzo poważnaże radość polega naradość polega na śmiechuradość to rzecz bardzoże radość polega na śmiechuradość to rzecz bardzo poważna

Nie sądźcie, że radość polega na śmiechu, radość to rzecz bardzo poważna.Bardzo rzadko jakaś rzecz jest długo poważna.Radość negatywna, radość z tego, że przeciwnik nie ma racji, cechuje ludzi małych, niezdolnych do wzięcia odpowiedzialności za całość.Radość można osiągnąć tylko wtedy, gdy się drugiemu sprawia radość.Co to jest szczęście? Innych uczynić szczęśliwymi. Co to jest radość? Innym sprawić radość.Wielka radość jest tak samo daleka od dobrego zdrowia jak wielka udręka. Jedyną rozkoszą człowieka naprawdę zdrowego jest po prostu radość istnienia.