Nie ma sensu przeciwstawiać telewizji filmowi. Jedno jest przedłużeniem drugiego. Ale przedłużeniem, którego granice trudne są dla nas jeszcze do poznania.


nie-sensu-przeciwstawiać-telewizji-filmowi-jedno-jest-przedłużeniem-drugiego-ale-przedłużeniem-którego-granice-trudne-są-dla-nas-jeszcze-do
rene clairniesensuprzeciwstawiaćtelewizjifilmowijednojestprzedłużeniemdrugiegoaleprzedłużeniemktóregogranicetrudnedlanasjeszczedopoznanianie mama sensusensu przeciwstawiaćprzeciwstawiać telewizjitelewizji filmowijedno jestjest przedłużeniemprzedłużeniem drugiegoale przedłużeniemktórego granicegranice trudnetrudne sąsą dladla nasnas jeszczejeszcze dodo poznanianie ma sensuma sensu przeciwstawiaćsensu przeciwstawiać telewizjiprzeciwstawiać telewizji filmowijedno jest przedłużeniemjest przedłużeniem drugiegoktórego granice trudnegranice trudne sątrudne są dlasą dla nasdla nas jeszczenas jeszcze dojeszcze do poznania

Czyn jest przedłużeniem modlitwy.Prawda, że nie ma sensu żyć bez sensu, ale i bezsensem jest chcieć wcześniej śmierci, niż sprawdzenia sensu.Dom to nie bieliźniarka ani ptak w klatce, ale obecność drugiego człowieka, którego kochamy.Kochankowie nie mogą żyć jedno bez drugiego, w rozłączeniu; nie jest to życie, ani śmierć, ale życie i śmierć razem.Nadanie sensu życiu może doprowadzić do szaleństwa, ale życie bez sensu jest torturą niepokoju i próżnych pragnień, jest łodzią pragnącą morza i jednocześnie obawiającą się go.Miłość czyni nas niewolnikami swoimi, odbiera przytomność, ceni się bardzo, wlecze się długo 1 koniec końcom dwie tylko poznają się osoby; miłostki, przeciwnie, zostawiają nas przy rozsądku i wolności, nie wymagają trudnych poświęceń i mnożą szybko: liczne poznania, poznania dokładne, jak to powiadają, z duszą i ciałem.