Nie skreślam ludzi na star­cie tyl­ko dla­tego, że źle im pat­rzy z oczu. Zaw­sze daję im szansę. Może mają źle dob­ra­ne szkła kontaktowe.


nie-skreślam-ludzi-na star­cie-tyl­ko-dla­tego-że ź-im pat­rzy-z oczu-zaw­sze daję-im szansę-może mają-ź-dob­ra­ne-szkła
agata mańczyknieskreślamludzina star­cietyl­kodla­tegoże źleim pat­rzyz oczuzaw­sze dajęim szansęmoże mająźledob­ra­neszkłakontaktowenie skreślamskreślam ludziludzi na star­ciena star­cie tyl­kotyl­ko dla­tegoże źle im pat­rzyim pat­rzy z oczuzaw­sze daję im szansęmoże mają źleźle dob­ra­nedob­ra­ne szkłaszkła kontaktowenie skreślam ludziskreślam ludzi na star­cieludzi na star­cie tyl­kona star­cie tyl­ko dla­tegoże źle im pat­rzy z oczumoże mają źle dob­ra­neźle dob­ra­ne szkładob­ra­ne szkła kontaktowenie skreślam ludzi na star­cieskreślam ludzi na star­cie tyl­koludzi na star­cie tyl­ko dla­tegomoże mają źle dob­ra­ne szkłaźle dob­ra­ne szkła kontaktowenie skreślam ludzi na star­cie tyl­koskreślam ludzi na star­cie tyl­ko dla­tegomoże mają źle dob­ra­ne szkła kontaktowe

Z re­ligią czy bez, dob­rzy ludzie będą postępo­wać dob­rze, a źli – źle, ale złe postępo­wanie dob­rych ludzi, to zasługa religii. -Steven Weinberg
z re­ligią-czy-bez-dob­rzy-ludzie-będą-postępo­wać-dob­rze-a źli- ź-ale-złe-postępo­wanie-dob­rych-ludzi-to zasługa-religii