Nie spod dłoni tej lecz właśnie ser­ca tego zak­witły Lilie 


nie-spod-dłoni-tej-lecz-właśnie-ser­ca-tego-zak­witły-lilie 
to_tylko_łzyniespoddłonitejleczwłaśnieser­categozak­witłylilie nie spodspod dłonidłoni tejtej leczlecz właśniewłaśnie ser­caser­ca tegotego zak­witłyzak­witły lilie nie spod dłonispod dłoni tejdłoni tej lecztej lecz właśnielecz właśnie ser­cawłaśnie ser­ca tegoser­ca tego zak­witłytego zak­witły lilie nie spod dłoni tejspod dłoni tej leczdłoni tej lecz właśnietej lecz właśnie ser­calecz właśnie ser­ca tegowłaśnie ser­ca tego zak­witłyser­ca tego zak­witły lilie nie spod dłoni tej leczspod dłoni tej lecz właśniedłoni tej lecz właśnie ser­catej lecz właśnie ser­ca tegolecz właśnie ser­ca tego zak­witływłaśnie ser­ca tego zak­witły lilie 

Raj­ska woń w sadzie Zak­witły jabłonie i... Ko­kosy polskie K.A.Sz. 15.04.2016r.mój kot ma ciepłe łapki mały przytulaśny za­kochał się w pięknej panterce kwiaty zak­witły ciepłymi barwami słońce jest ciepłe a ty na mnie co i co na mnie two­je serce? Nie masz innej radości prócz tej, że życie się toczy, lecz ta właśnie wystarczy, by żyć.Na życie trze­ba pat­rzeć z dys­tansem, nicze­mu się nie dzi­wiąc, nicze­go nie potępiając. I cie­szyć się każdym dro­biaz­giem: że zak­witły kwiaty i że ład­nie się wygląda w no­wej sukience...- Jes­tem tak sek­sowny, że każda dziew­czy­na poz­nając mnie od ra­zu ściąga mi spod­nie. - Taa, tyl­ko po to, żeby zak­ryć Ci twarz Pośród no­cy, cienia i ciszy, Gdy w ser­cu tęskno­ty me­lodia gra, Coś w głębi tej ciszy krzyczy, Coś głębo­ko w ser­cu drga. A gdy kreślę w marzeniach Kształt Twoich dłoni i ust całuję ślad, Czuję łka­nie pośród drżenia. To sa­mot­ne ser­ce cichut­ko łka. A gdy budzę się sa­ma nad ranem, I zno­wu cze­ka mnie ciężki dzień, To wiem, że niedługo znów poczuję kochające ramię, I znów usłyszę : KOCHAM CIĘ :*