Nie spotkałem jeszcze nikogo, kto by cnotę kochał tak jak urodę.


nie-spotkałem-jeszcze-nikogo-kto-by-cnotę-kochał-tak-jak-urodę
konfucjuszniespotkałemjeszczenikogoktobycnotękochałtakjakurodęnie spotkałemspotkałem jeszczejeszcze nikogokto byby cnotęcnotę kochałkochał taktak jakjak urodęnie spotkałem jeszczespotkałem jeszcze nikogokto by cnotęby cnotę kochałcnotę kochał takkochał tak jaktak jak urodęnie spotkałem jeszcze nikogokto by cnotę kochałby cnotę kochał takcnotę kochał tak jakkochał tak jak urodękto by cnotę kochał takby cnotę kochał tak jakcnotę kochał tak jak urodę

Nie spotkałem nigdy nikogo tak głupiego, bym nie mógł się czegoś od niego nauczyć.Szczęśliwy, kto nie kochał, czyje serce więdnie, lub kto kochał pół-sercem, a wierzył oględnie!Nikogo nie możemy zmusić, żeby nas kochał.Kto nikogo nie kocha, ten przez nikogo nie jest kochany.Spotkałem człowieka tak nie oczytanego, że musiał cytaty z klasyków wymyślać sam.Spotkałem w życiu wielu bogatych ludzi. Zauważyłem jednak, że ludzie bogaci nie są szczęśliwi. Praca dla nich jest jak narkotyk. W biznesie tak się człowiek zatraca, że gubi czas na życie, na rodzinę... a to przecież jest szczęście!