Nie sta­jemy się sa­mot­ni dla­tego, że miłość od nas odeszła, lecz dla­tego, że od­rzu­ciliśmy przy­jaciół, gdy ona przyszła...


nie-sta­jemy ę-­­-dla­tego-że miłość-od nas-odeszła-lecz-dla­tego-że od­rzu­ciliśmy-przy­jaciół-gdy-ona-przyszła
seneka 18niesta­jemy sięsa­mot­nidla­tegoże miłośćod nasodeszłaleczże od­rzu­ciliśmyprzy­jaciółgdyonaprzyszłanie sta­jemy sięsta­jemy się sa­mot­nisa­mot­ni dla­tegoże miłość od nasod nas odeszłalecz dla­tegoże od­rzu­ciliśmy przy­jaciółgdy onaona przyszłanie sta­jemy się sa­mot­nista­jemy się sa­mot­ni dla­tegoże miłość od nas odeszłagdy ona przyszłanie sta­jemy się sa­mot­ni dla­tego

Jes­teśmy śmier­telni nie dla­tego, że um­rze­my, ale dla­tego, że roz­poczęliśmy żyć. -Jerzy Leszczyński
jes­teśmy-śmier­telni-nie dla­tego-że um­rze­my-ale-dla­tego-że roz­poczęliśmy-żyć
Młodość jest piękna nie dla­tego, że poz­wa­la ro­bić głup­stwa, ale dla­tego, że da­je czas, aby je naprawić. -Tristan Bernard
młodość-jest piękna-nie dla­tego-że poz­wa­-ro­bić-głup­stwa-ale-dla­tego-że da­-czas-aby  naprawić
His­to­rię uszlachet­niają nasze ser­ca kocha­nie, dla­tego sta­rość przy To­bie jest najpiękniejsza. -oszi3
his­to­rię-uszlachet­niają-nasze-ser­ca-kocha­nie-dla­tego-sta­rość-przy-to­bie-jest najpiękniejsza