Nie sta­jemy się sa­mot­ni dla­tego, że miłość od nas odeszła, lecz dla­tego, że od­rzu­ciliśmy przy­jaciół, gdy ona przyszła...


nie-sta­jemy ę-­­-dla­tego-że miłość-od nas-odeszła-lecz-dla­tego-że od­rzu­ciliśmy-przy­jaciół-gdy-ona-przyszła
seneka 18niesta­jemy sięsa­mot­nidla­tegoże miłośćod nasodeszłaleczże od­rzu­ciliśmyprzy­jaciółgdyonaprzyszłanie sta­jemy sięsta­jemy się sa­mot­nisa­mot­ni dla­tegoże miłość od nasod nas odeszłalecz dla­tegoże od­rzu­ciliśmy przy­jaciółgdy onaona przyszłanie sta­jemy się sa­mot­nista­jemy się sa­mot­ni dla­tegoże miłość od nas odeszłagdy ona przyszłanie sta­jemy się sa­mot­ni dla­tego

Wiedziała, że ludzie tego świata chodzą w zbroi egotyzmu, pijani samouwielbieniem, spragnieni komplementów, mało słysząc z tego, co się do nich mówi, niewzruszeni wypadkami, które spotykają ich najbliższych przyjaciół, w strachu przed wszelkimi apelami, które wymagałyby od nich jakiś ofiar. Tacy byli synowie Adama od Chin do Peru. A gdy jej myśli osiągały ten punkt, napełniał ją wstyd, ponieważ wiedziała, że ona również grzeszy i choć jej miłość do córki jest wystarczająco wielka, by zawierać wszystkie odcienie miłości, ma ona jednak pewien cień tyranii: marquesa kochała swą córkę nie dla niej, lecz dla siebie samej.Szczęśli­wość nie jest nag­rodą za cnotę, lecz cnotą samą; i cie­szy­my się nią nie dla­tego, że ha­muje­my żądzę, lecz od­wrot­nie, dla­tego, że się nią cie­szy­my, możemy ha­mować żądze.Jes­teśmy śmier­telni nie dla­tego, że um­rze­my, ale dla­tego, że roz­poczęliśmy żyć.Młodość jest piękna nie dla­tego, że poz­wa­la ro­bić głup­stwa, ale dla­tego, że da­je czas, aby je naprawić.Chcę ci coś dać, tak po pros­tu - dla­tego, że po­jawiłeś się w moim życiu. Do­ceń to. Nie lek­ce­waż tyl­ko dla­tego, że nie mu­siałeś te­go zdo­być podstępem.His­to­rię uszlachet­niają nasze ser­ca kocha­nie, dla­tego sta­rość przy To­bie jest najpiękniejsza.