Nie staraj się wyszuliwać błędów bliżniego wprzód, nim poznasz jego zalety.


nie-staraj-ę-wyszuliwać-błędów-bliżniego-wprzód-nim-poznasz-jego-zalety
karol kazimierz kurpińskiniestarajsięwyszuliwaćbłędówbliżniegowprzódnimpoznaszjegozaletynie starajstaraj sięsię wyszuliwaćwyszuliwać błędówbłędów bliżniegobliżniego wprzódnim poznaszpoznasz jegojego zaletynie staraj sięstaraj się wyszuliwaćsię wyszuliwać błędówwyszuliwać błędów bliżniegobłędów bliżniego wprzódnim poznasz jegopoznasz jego zaletynie staraj się wyszuliwaćstaraj się wyszuliwać błędówsię wyszuliwać błędów bliżniegowyszuliwać błędów bliżniego wprzódnim poznasz jego zaletynie staraj się wyszuliwać błędówstaraj się wyszuliwać błędów bliżniegosię wyszuliwać błędów bliżniego wprzód

Poznasz głupiego po jego śmiechu.Prawdziwego przyjaciela poznasz w jego potrzebie.Życie to błędów unikanie, a nie ich skrzętne ukrywanie. Człek i tak skrzy­deł nie dostanie, błądzić nig­dy nie przestanie. Dla­tego, gdy błąd już powstanie, Zas­tanów się nad nim, kochanie. Prześpij się z nim, zjedz śniadanie, I ołówkiem opisz na ścianie. Niech tam na wieki już zostanie, Niosąc wszys­tkim ważne przesłanie. Iż słowa Twe, o życiu to nie bajanie, I ta­kie jest błędów Twych nauczanie. * to tyl­ko ta­kie so­bie, słów składanie, bez war­tości, z nudów zabawianie....Kino jest jakby zwierciadłem społeczeństwa, ukazującym jego najtajniejsze marzenia i aspiracje. Stąd jego ogromna siła i niemal nieograniczona przenikliwość. Kiedy nieustannie pokazuje się, że kraj jest piękny, dobry, pełen wdzięku i sprawiedliwy, to w sposób nieunikniony wszyscy nabierają w pewnym momencie przekonania, iż również posiadają te zalety.Również i miłość bliźniego ma swoje granice, inaczej stałaby się udręką bliźniego.Zdrada to cios, którego nie oczekujesz. Jeśli dobrze poznasz swoje serce, to nigdy Ci takiego ciosu nie zada. Będziesz bowiem znał jego najtajniejsze marzenia i jego tęsknoty, i będziesz je szanował. Nikt nie może uciec przed własnym sercem. Dlatego lepiej słuchać, co ono mówi. Aby żaden niespodziewany cios nigdy Cię nie dosięgnął.