Nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu.


nie-starzeje-ę-ten-kto-nie-na-to-czasu
benjamin franklinniestarzejesiętenktonienatoczasunie starzejestarzeje sięsię tenkto nienie mama nanie starzeje sięstarzeje się tenkto nie manie ma nana to czasunie starzeje się tenkto nie ma nama na to czasunie ma na to czasu

Kto pracuje przez cały dzień, ten nie ma czasu na zarabianie pieniędzy. -John Rockefeller
kto-pracuje-przez-cały-dzień-ten-nie-czasu-na-zarabianie-pieniędzy
Kto pracuje przez cały dzień ten nie ma czasu na zarabianie pieniędzy. -John D.Rockefeller
kto-pracuje-przez-cały-dzień-ten-nie-czasu-na-zarabianie-pieniędzy
Kto pracuje przez cały dzień, ten nie ma czasu na zarabianie pie­niędzy. -John Rockefeller
kto-pracuje-przez-cały-dzień-ten-nie-czasu-na-zarabianie-pie­ędzy
Nie ten godzien pa­mięci, kto gnębił, kto zdzierał, Nie ten, kto łzy wy­cis­kał, lecz kto je ucierał. -Ignacy Krasicki
nie-ten-godzien-pa­mię-kto-gnębił-kto-zdzierał-nie-ten-kto-łzy-wy­cis­kał-lecz-kto- ucierał
Kto się często śmieje, wol­niej się starzeje. -Bujak Bogusław
kto ę-często-śmieje-wol­niej ę-starzeje