Nie ma szans bez ryzyka, życia bez napięć a drogi bez niebezpieczeństw.


nie-szans-bez-ryzyka-życia-bez-napięć-a-drogi-bez-niebezpieczeństw
franz koenig kardnieszansbezryzykażycianapięćdroginiebezpieczeństwnie mama szansszans bezbez ryzykażycia bezbez napięćdrogi bezbez niebezpieczeństwnie ma szansma szans bezszans bez ryzykażycia bez napięćnapięć a drogia drogi bezdrogi bez niebezpieczeństwnie ma szans bezma szans bez ryzykabez napięć a droginapięć a drogi beza drogi bez niebezpieczeństwnie ma szans bez ryzykażycia bez napięć a drogibez napięć a drogi beznapięć a drogi bez niebezpieczeństw

Kobieta powinna mieć naukę bez pedanterii, talent bez pretensji, cnotę bez dumy, szczęście bez świadków, wesołość bez wielbicieli. -Klementyna Hoffmanowa
kobieta-powinna-mieć-naukę-bez-pedanterii-talent-bez-pretensji-cnotę-bez-dumy-szczęście-bez-świadków-wesołość-bez-wielbicieli
ziemia-jest jak sztuka-zmien­na-i bezlitosna-bez-księżyca-nie byłoby-życia-bez-życia-nie byłoby-nas-bez-nas-nie było-szkód-~ pa­weł
Gamratka nie mająca wszystkich cech gamratki przypomina kuchnię bez kucharza, obiad bez wódki, lampę bez oliwy, kluski bez sera! -Pietro Aretino
gamratka-nie-mająca-wszystkich-cech-gamratki-przypomina-kuchnię-bez-kucharza-obiad-bez-wódki-lampę-bez-oliwy-kluski-bez-sera
Bez ognia, bez treści, bez idei, bez polotu wszystko stanie się tylko rutyną i szablonem -Fiodor Dostojewski
bez-ognia-bez-treś-bez-idei-bez-polotu-wszystko-stanie-ę-tylko-rutyną-i-szablonem