Nie sztuka umieć kochać; sztuka nie potrafić nienawidzić.


nie-sztuka-umieć-kochać-sztuka-nie-potrafić-nienawidzić
urszula zyburaniesztukaumiećkochaćniepotrafićnienawidzićnie sztukasztuka umiećumieć kochaćsztuka nienie potrafićpotrafić nienawidzićnie sztuka umiećsztuka umieć kochaćsztuka nie potrafićnie potrafić nienawidzićnie sztuka umieć kochaćsztuka nie potrafić nienawidzić

Urodzić się psycho­patą to nie sztuka. Sztuką nau­czyć kochać.Robienie pieniędzy jest sztuką, praca również jest sztuką, lecz najlepszą sztuką na świecie jest dobry interes.Kochać jest łat­wo, nie kochać - to sztuka.Miłość to sztuka, a sztuka im staranniej jest wyreżyserowana, tym lepsza.Sztuka milczenia jest większa niż sztuka mówienia.Kochać nie zakrywając sobie oczu, to dopiero sztuka.