Nie sztuka umieć kochać; sztuka nie potrafić nienawidzić.


nie-sztuka-umieć-kochać-sztuka-nie-potrafić-nienawidzić
urszula zyburaniesztukaumiećkochaćniepotrafićnienawidzićnie sztukasztuka umiećumieć kochaćsztuka nienie potrafićpotrafić nienawidzićnie sztuka umiećsztuka umieć kochaćsztuka nie potrafićnie potrafić nienawidzićnie sztuka umieć kochaćsztuka nie potrafić nienawidzić

Urodzić się psycho­patą to nie sztuka. Sztuką nau­czyć kochać. -MyslacaWierszem
urodzić ę-psycho­patą-to nie sztuka-sztuką-nau­czyć-kochać
Robienie pieniędzy jest sztuką, praca również jest sztuką, lecz najlepszą sztuką na świecie jest dobry interes. -Andy Warhol
robienie-pieniędzy-jest-sztuką-praca-również-jest-sztuką-lecz-najlepszą-sztuką-na-świecie-jest-dobry-interes
Kochać jest łat­wo, nie kochać - to sztuka. -jatoja
kochać-jest łat­wo-nie kochać- to sztuka
Miłość to sztuka, a sztuka im staranniej jest wyreżyserowana, tym lepsza. -Jacques-Louis David
miłość-to-sztuka-a-sztuka-im-staranniej-jest-wyreżyserowana-tym-lepsza
Sztuka milczenia jest większa niż sztuka mówienia. -Artur Schopenhauer
sztuka-milczenia-jest-większa-ż-sztuka-mówienia
Kochać nie zakrywając sobie oczu, to dopiero sztuka. -Cyprian Kamil Norwid
kochać-nie-zakrywając-sobie-oczu-to-dopiero-sztuka