Nie szu­kaj szczęścia w wiel­kich rzeczach. Bo właśnie w szczegółach tkwi to, co tak nap­rawdę jest bezcenne...


nie-szu­kaj-szczęścia-w wiel­kich-rzeczach-bo właśnie-w szczegółach-tkwi-to-co tak-nap­rawdę-jest bezcenne
devinnieszu­kajszczęściaw wiel­kichrzeczachbo właśniew szczegółachtkwitoco taknap­rawdęjest bezcennenie szu­kajszu­kaj szczęściaszczęścia w wiel­kichw wiel­kich rzeczachbo właśnie w szczegółachw szczegółach tkwico tak nap­rawdęnap­rawdę jest bezcennenie szu­kaj szczęściaszu­kaj szczęścia w wiel­kichszczęścia w wiel­kich rzeczachbo właśnie w szczegółach tkwico tak nap­rawdę jest bezcennenie szu­kaj szczęścia w wiel­kichszu­kaj szczęścia w wiel­kich rzeczachnie szu­kaj szczęścia w wiel­kich rzeczach

nie szu­kaj szczęścia Bo szczęście zaw­sze tkwi w Tobie Po­mimo te­go że go często nie dostrzegasz nie mów ze go nie masz  -Intryga
nie szu­kaj-szczęścia-bo-szczęście-zaw­sze-tkwi-w tobie-po­mimo-te­go-że go często-nie dostrzegasz-nie-mów-ze go nie masz 
W końcu te­go właśnie szu­kamy w książkach: wiel­kich uczuć, które nig­dy nie stały się naszym udziałem, i wiel­kiego bólu, które­go łat­wo się poz­być, za­mykając książkę. -Cornelia Funke
w końcu-te­go-właśnie-szu­kamy-w książkach-wiel­kich-uczuć-które-nig­dy-nie stały ę-naszym-udziałem-i wiel­kiego-bólu-które­go
Tak nap­rawdę niewiele pot­rze­ba człowieko­wi do szczęścia, ale trze­ba wiele szczęścia, by on to zrozumiał Z cyk­lu po­wieści
tak-nap­rawdę-niewiele-pot­rze­ba-człowieko­wi-do szczęścia-ale-trze­ba-wiele-szczęścia-by on to zrozumiał-z-cyk­lu-po­wieś
Jeśli się wie, cze­go in­ni nap­rawdę, ale tak nap­rawdę pragną, można ni­mi pokierować. -Terry Pratchett
jeśli ę-wie-cze­go-in­-nap­rawdę-ale-tak-nap­rawdę-pragną-można-­mi-pokierować