Nie szy­kuj pożeg­na­nia bo nie wy­jeżdżam na zaw­sze, le­piej naszy­kuj po­wita­nie jak­byś cze­kał na mnie sto lat....


nie-szy­kuj-pożeg­na­nia-bo nie wy­żdżam-na zaw­sze-­piej-naszy­kuj-po­wita­nie-jak­byś-cze­kał-na mnie-sto-lat
agnimnieszy­kujpożeg­na­niabo nie wy­jeżdżamna zaw­szele­piejnaszy­kujpo­wita­niejak­byścze­kałna mniestolatnie szy­kujszy­kuj pożeg­na­niapożeg­na­nia bo nie wy­jeżdżambo nie wy­jeżdżam na zaw­szele­piej naszy­kujnaszy­kuj po­wita­niepo­wita­nie jak­byśjak­byś cze­kałcze­kał na mniena mnie stosto latnie szy­kuj pożeg­na­niaszy­kuj pożeg­na­nia bo nie wy­jeżdżampożeg­na­nia bo nie wy­jeżdżam na zaw­szele­piej naszy­kuj po­wita­nienaszy­kuj po­wita­nie jak­byśpo­wita­nie jak­byś cze­kałjak­byś cze­kał na mniecze­kał na mnie stona mnie sto latnie szy­kuj pożeg­na­nia bo nie wy­jeżdżamszy­kuj pożeg­na­nia bo nie wy­jeżdżam na zaw­szele­piej naszy­kuj po­wita­nie jak­byśnaszy­kuj po­wita­nie jak­byś cze­kałpo­wita­nie jak­byś cze­kał na mniejak­byś cze­kał na mnie stocze­kał na mnie sto latnie szy­kuj pożeg­na­nia bo nie wy­jeżdżam na zaw­szele­piej naszy­kuj po­wita­nie jak­byś cze­kałnaszy­kuj po­wita­nie jak­byś cze­kał na mniepo­wita­nie jak­byś cze­kał na mnie stojak­byś cze­kał na mnie sto lat

Więc mówię wszys­tkim: cóż ro­bić, pub­li­kuj­cie swe ma­nus­kryp­ty, zaw­sze wam ja­koś ulży. -Emil Cioran
więc-mówię-wszys­tkim-cóż-ro­bić-pub­li­kuj­cie-swe-­nus­kryp­ty-zaw­sze-wam-ja­koś-ulży
Nie oszu­kuj mnie. Nikt nie lu­bi błądzić w ciemnościach. -opuszczona
nie-oszu­kuj-mnie-nikt nie lu­bi-błądzić-w ciemnościach
Wczo­raj wie­czo­rem po­wie­dział do mnie: Kiedy sto­sujesz iro­nię, nig­dy nie nadążam. Jes­tem wol­niej­szy. Jak­byś ty była błys­ka­wicą, a ja grzmotem. -Elizabeth Gilbert
wczo­raj-wie­czo­rem-po­wie­dział-do mnie-kiedy-sto­sujesz-iro­ę-nig­dy-nie nadążam-jes­tem wol­niej­szy-jak­byś ty była
Bądź dla siebie la­tar­nią, która oświet­la twą drogę i nie poszu­kuj światła po­za sobą. -Gautama Budda (Siddhartha Gautama)
bądź-dla-siebie-­tar­ą-która-oświet­-twą-drogę-i nie poszu­kuj-światła-po­za-sobą