Nie tak bardzo potrzebna jest pomoc przyjaciół, ile wiara w ich pomoc.


nie-tak-bardzo-potrzebna-jest-pomoc-przyjaciół-ile-wiara-w-ich-pomoc
epikurnietakbardzopotrzebnajestpomocprzyjaciółilewiaraichpomocnie taktak bardzobardzo potrzebnapotrzebna jestjest pomocpomoc przyjaciółile wiarawiara ww ichich pomocnie tak bardzotak bardzo potrzebnabardzo potrzebna jestpotrzebna jest pomocjest pomoc przyjaciółile wiara wwiara w ichw ich pomocnie tak bardzo potrzebnatak bardzo potrzebna jestbardzo potrzebna jest pomocpotrzebna jest pomoc przyjaciółile wiara w ichwiara w ich pomocnie tak bardzo potrzebna jesttak bardzo potrzebna jest pomocbardzo potrzebna jest pomoc przyjaciółile wiara w ich pomoc

Zawsze nam się wydaje, żeśmy coś zrobili, ale wstrzymujemy się, kiedy pomoc jest najbardziej potrzebna.My nie tyle potrzebujemy pomocy przyjaciół, co wiary, że taką pomoc możemy uyskać.Tyle człowiek wart, ile drugiemu może pomóc.Pomaga nam nie tyle pomoc przyjaciela, ile możność polegania na niej.dlacze­go tak jest ?.... pot­ra­fię pomóc innym... a so­bie nie potrafię....Pomóc in­ne­mu człowieko­wi to tak niewiele kosztu­je a ty­le można zyskać.