Nie ma takich bredni, w które ludzie nie byliby w stanie uwierzyć.


nie-takich-bredni-w-które-ludzie-nie-byliby-w-stanie-uwierzyć
stanisław lemnietakichbredniktóreludzieniebylibystanieuwierzyćnie mama takichtakich bredniw którektóre ludzieludzie nienie bylibybyliby ww staniestanie uwierzyćnie ma takichma takich bredniw które ludziektóre ludzie nieludzie nie bylibynie byliby wbyliby w staniew stanie uwierzyćnie ma takich bredniw które ludzie niektóre ludzie nie bylibyludzie nie byliby wnie byliby w staniebyliby w stanie uwierzyćw które ludzie nie bylibyktóre ludzie nie byliby wludzie nie byliby w stanienie byliby w stanie uwierzyć

Aby uwierzyć w drugiego człowieka, należy najpierw uwierzyć w siebie. Żyć w harmonii ze światem widzialnym i niewidzialnym. Odnaleźć prawdziwe oblicze Boga. . . Ale czy miłość jest w stanie uchronić przed samotnością? Nie zapominajmy, że Nie ma ta­kich bred­ni, w które ludzie nie by­liby w sta­nie uwierzyć.To, w co tak trudno nam uwierzyć, kiedyś się przecież stanie jawą.Cokolwiek umysł ludzki jest w stanie wymyśleć i w co uwierzyć, może też osiągnąć.Wszyscy ludzie byliby sobie równi, gdyby nie mieli potrzeb.Bóg nie rezygnuje ze swych dzieci, nawet takich, które stoją do Niego plecami.