Nie ma takiego fortelu, do którego nie odwołałby się człowiek, aby uniknąć pracy zwanej myśleniem.


nie-takiego-fortelu-do-którego-nie-odwołałby-ę-człowiek-aby-uniknąć-pracy-zwanej-myśleniem
thomas edisonnietakiegoforteludoktóregonieodwołałbysięczłowiekabyuniknąćpracyzwanejmyśleniemnie mama takiegotakiego forteludo któregoktórego nienie odwołałbyodwołałby sięsię człowiekaby uniknąćuniknąć pracypracy zwanejzwanej myśleniemnie ma takiegoma takiego forteludo którego niektórego nie odwołałbynie odwołałby sięodwołałby się człowiekaby uniknąć pracyuniknąć pracy zwanejpracy zwanej myśleniemnie ma takiego forteludo którego nie odwołałbyktórego nie odwołałby sięnie odwołałby się człowiekaby uniknąć pracy zwanejuniknąć pracy zwanej myśleniemdo którego nie odwołałby sięktórego nie odwołałby się człowiekaby uniknąć pracy zwanej myśleniem

Nie ma ta­kiego for­te­lu, do które­go nie od­wołałby się człowiek, aby uniknąć pra­cy zwa­nej myśleniem.Nie ma takiego wybiegu, którego nie spróbowałby człowiek, aby tylko oddalić od siebie trud myślenia,Należy zawsze stosować wydatki do dochodów, bo jeżeli człowiek nie urządzi się tak, aby żył uczciwie ze swej pracy, to będzie zmuszony żyć nieuczciwie z pracy drugich.W wielu małżeństwach problemem jest to, że kobieta wyszła nie za mężczyznę, którego chciała, lecz za takiego, którego pozazdrościła.W wielu małżeństwach problemem jest to, że kobieta wyszła nie za mężczyznę, którego chciała, lecz za takiego, którego pozazdrościła innej kobiecie.Nie boję się uniknąć zimnego strasznego kielicha, z którego mam wypić odurzenie śmierci.