Nie ma takiej materii, którą by do dna wyczerpać można.


nie-takiej-materii-którą-by-do-dna-wyczerpać-można
boccaccio giovanninietakiejmateriiktórąbydodnawyczerpaćmożnanie mama takiejtakiej materiiktórą byby dodo dnadna wyczerpaćwyczerpać możnanie ma takiejma takiej materiiktórą by doby do dnado dna wyczerpaćdna wyczerpać możnanie ma takiej materiiktórą by do dnaby do dna wyczerpaćdo dna wyczerpać możnaktórą by do dna wyczerpaćby do dna wyczerpać można

Nie ma takiej materii, którą by do dna wyczerpać można było.Kobiety nie lubią może ostateczności w życiu zewnętrznym - ale wewnętrznie każdą sytuację potrafią wyczerpać do dna, jeżeli chcą.Nie ma ta­kiej ma­terii, którą by do dna wyczer­pać można było.Mówcy powinni mieć na uwadze nie tylko to, by wyczerpać temat, ale także by nie wyczerpać słuchaczy.Nie ma takiej nieomylności, która mogłaby zadać kłam temu co prawdziwe.Nie ma takiej nieomylności, która mogłaby zadać kłam temu, co prawdziwe.