Nie ma takiej materii, którą by do dna wyczerpać można było.


nie-takiej-materii-którą-by-do-dna-wyczerpać-można-było
giovanni boccaccionietakiejmateriiktórąbydodnawyczerpaćmożnabyłonie mama takiejtakiej materiiktórą byby dodo dnadna wyczerpaćwyczerpać możnamożna byłonie ma takiejma takiej materiiktórą by doby do dnado dna wyczerpaćdna wyczerpać możnawyczerpać można byłonie ma takiej materiiktórą by do dnaby do dna wyczerpaćdo dna wyczerpać możnadna wyczerpać można byłoktórą by do dna wyczerpaćby do dna wyczerpać możnado dna wyczerpać można było

Nie ma takiej materii, którą by do dna wyczerpać można.Nie ma ta­kiej ma­terii, którą by do dna wyczer­pać można było.Kobiety nie lubią może ostateczności w życiu zewnętrznym - ale wewnętrznie każdą sytuację potrafią wyczerpać do dna, jeżeli chcą.Mówcy powinni mieć na uwadze nie tylko to, by wyczerpać temat, ale także by nie wyczerpać słuchaczy.Nie ma takiej nieomylności, która mogłaby zadać kłam temu, co prawdziwe.Nie ma takiej nieomylności, która mogłaby zadać kłam temu co prawdziwe.