Nie ma takiej nieomylności, która mogłaby zadać kłam temu co prawdziwe.


nie-takiej-nieomylnoś-która-mogłaby-zadać-kłam-temu-co-prawdziwe
guillaume appolinairenietakiejnieomylnościktóramogłabyzadaćkłamtemucoprawdziwenie mama takiejtakiej nieomylnościktóra mogłabymogłaby zadaćzadać kłamkłam temutemu coco prawdziwenie ma takiejma takiej nieomylnościktóra mogłaby zadaćmogłaby zadać kłamzadać kłam temukłam temu cotemu co prawdziwenie ma takiej nieomylnościktóra mogłaby zadać kłammogłaby zadać kłam temuzadać kłam temu cokłam temu co prawdziwektóra mogłaby zadać kłam temumogłaby zadać kłam temu cozadać kłam temu co prawdziwe

Nie ma takiej nieomylności, która mogłaby zadać kłam temu, co prawdziwe.Najłat­wiej wy­powie­dzieć te kłam­stwa, które prag­niesz, by były prawdziwe.Miłość - to niekończąca się tajemnica, bo nie ma żadnej rozsądnej przyczyny, która mogłaby ją wytłumaczyć.Nie ma takiej materii, którą by do dna wyczerpać można.Nie ma takiej materii, którą by do dna wyczerpać można było.Każda chwila, która mogłaby być wykorzystana lepiej, jest stracona.