Nie ten głupi, kto źle sądzi, ale ten, co go sędzią zrobił.


nie-ten-głupi-kto-ź-sądzi-ale-ten-co-go-sędzią-zrobił
aleksander fredronietengłupiktoźlesądzialetencogosędziązrobiłnie tenten głupikto źleźle sądziale tenco gogo sędziąsędzią zrobiłnie ten głupikto źle sądzico go sędziągo sędzią zrobiłco go sędzią zrobił

Ubogi jest nie ten, kto mało posiada, ale ten, kto więcej pragnie.Odważny jest nie tylko ten kto wycięża swych wrogów, ale i ten, kto prewycięża swe namiętności.Ten, kto kocha sławę, widzi swoje własne szczęście w czynach bliźnich; ten, który kocha rozkosz - czuje ją we własnym doznaniu; ale ten, kto posiada inteligencję, zdobywa ją własnym działaniem.Nie ten szczęśliwy, kto bogaty, nie ten szczęśliwy, kto wielki, kto sławny; ale ten, kto umiał kochać jak Chrystus, jak Chrystus przebaczać, jak on cierpieć.Prawdziwy przyjaciel to nie ten, kto osusza łzy twoje, ale ten, kto nie pozwala ci ich wylewać.Nie ten jest odważny, kto nie czuje strachu, ale ten, kto potrafi go pokonać.