Nie ten godzien pa­mięci, kto gnębił, kto zdzierał, Nie ten, kto łzy wy­cis­kał, lecz kto je ucierał.


nie-ten-godzien-pa­mię-kto-gnębił-kto-zdzierał-nie-ten-kto-łzy-wy­cis­kał-lecz-kto- ucierał
ignacy krasickinietengodzienpa­mięciktognębiłzdzierałtenłzywy­cis­kałleczje ucierałnie tenten godziengodzien pa­mięcikto gnębiłkto zdzierałnie tenkto łzyłzy wy­cis­kałlecz ktokto je ucierałnie ten godzienten godzien pa­mięcikto łzy wy­cis­kałlecz kto je ucierałnie ten godzien pa­mięci

Prawdziwy przyjaciel to nie ten, kto osusza łzy twoje, ale ten, kto nie pozwala ci ich wylewać.Nie ten jest biedny, kto posiada mało, lecz ten, kto pragnie więcej.Bogatym nie jest ten kto posiada, lecz ten, kto daje.Głupim nie jest ten, kto popełnił jakieś głupstwo, lecz ten, kto nie umie tego głupstwa ukryć.Nie ten szczęśliwy, kto bogaty, nie ten szczęśliwy, kto wielki, kto sławny; ale ten, kto umiał kochać jak Chrystus, jak Chrystus przebaczać, jak on cierpieć.Tchórzem nie jest ten, kto ucieka, lecz ten, kto nie wraca.