Nie ten godzien pa­mięci, kto gnębił, kto zdzierał, Nie ten, kto łzy wy­cis­kał, lecz kto je ucierał.


nie-ten-godzien-pa­mię-kto-gnębił-kto-zdzierał-nie-ten-kto-łzy-wy­cis­kał-lecz-kto- ucierał
ignacy krasickinietengodzienpa­mięciktognębiłzdzierałtenłzywy­cis­kałleczje ucierałnie tenten godziengodzien pa­mięcikto gnębiłkto zdzierałnie tenkto łzyłzy wy­cis­kałlecz ktokto je ucierałnie ten godzienten godzien pa­mięcikto łzy wy­cis­kałlecz kto je ucierałnie ten godzien pa­mięci

Prawdziwy przyjaciel to nie ten, kto osusza łzy twoje, ale ten, kto nie pozwala ci ich wylewać. -E. F. Teixeira
prawdziwy-przyjaciel-to-nie-ten-kto-osusza-łzy-twoje-ale-ten-kto-nie-pozwala-ich-wylewać
Nie ten jest biedny, kto posiada mało, lecz ten, kto pragnie więcej. -Seneka
nie-ten-jest-biedny-kto-posiada-ło-lecz-ten-kto-pragnie-więcej
Bogatym nie jest ten kto posiada, lecz ten, kto daje. -Jan Paweł II
bogatym-nie-jest-ten-kto-posiada-lecz-ten-kto-daje
Głupim nie jest ten, kto popełnił jakieś głupstwo, lecz ten, kto nie umie tego głupstwa ukryć. -Baltazar Gracian Y Morales
głupim-nie-jest-ten-kto-popełł-jakieś-głupstwo-lecz-ten-kto-nie-umie-tego-głupstwa-ukryć
Nie ten szczęśliwy, kto bogaty, nie ten szczęśliwy, kto wielki, kto sławny; ale ten, kto umiał kochać jak Chrystus, jak Chrystus przebaczać, jak on cierpieć. -Józef Ignacy Kraszewski
nie-ten-szczęśliwy-kto-bogaty-nie-ten-szczęśliwy-kto-wielki-kto-sławny-ale-ten-kto-umiał-kochać-jak-chrystus-jak-chrystus-przebaczać-jak-on
Tchórzem nie jest ten, kto ucieka, lecz ten, kto nie wraca. -Papillondenuit
tchórzem-nie jest ten-kto-ucieka-lecz-ten-kto-nie wraca