Nie ten jest człowiekiem uczciwym co nic nie robi źle, ale ten co robi dobrze.


nie-ten-jest-człowiekiem-uczciwym-co-nic-nie-robi-ź-ale-ten-co-robi-dobrze
henryk sienkiewicznietenjestczłowiekiemuczciwymconicnierobiźlealedobrzenie tenten jestjest człowiekiemczłowiekiem uczciwymuczciwym coco nicnic nienie robirobi źleale tenten coco robirobi dobrzenie ten jestten jest człowiekiemjest człowiekiem uczciwymczłowiekiem uczciwym couczciwym co nicco nic nienic nie robinie robi źleale ten coten co robico robi dobrzenie ten jest człowiekiemten jest człowiekiem uczciwymjest człowiekiem uczciwym coczłowiekiem uczciwym co nicuczciwym co nic nieco nic nie robinic nie robi źleale ten co robiten co robi dobrzenie ten jest człowiekiem uczciwymten jest człowiekiem uczciwym cojest człowiekiem uczciwym co nicczłowiekiem uczciwym co nic nieuczciwym co nic nie robico nic nie robi źleale ten co robi dobrze

Nic nie robi ten, kto nie robi wszystkiego.Żyjemy w czasach spiesznego próżniactwa. Wielu ludzi nie robi nic, ale robi to w pośpiechu.Człowiek ocenia się dobrze i źle nie tylko ze względu na to, co robi, ale także ze względu na to, czego chce.Tyl­ko ten nie po­pełnia błedów, kto nic robi.Ten, kto nic nie robi, ma zawsze wielu pomocników.Tylko ten nie popełnia błędów, kto nic nie robi.