Nie ten teraz dobry, kto wcale dobry, ale kto trochę dyskretniej złym jest.


nie-ten-teraz-dobry-kto-wcale-dobry-ale-kto-trochę-dyskretniej-złym-jest
andrzej maksymilian fredronietenterazdobryktowcalealetrochędyskretniejzłymjestnie tenten terazteraz dobrykto wcalewcale dobryale ktokto trochętrochę dyskretniejdyskretniej złymzłym jestnie ten terazten teraz dobrykto wcale dobryale kto trochękto trochę dyskretniejtrochę dyskretniej złymdyskretniej złym jestnie ten teraz dobryale kto trochę dyskretniejkto trochę dyskretniej złymtrochę dyskretniej złym jestale kto trochę dyskretniej złymkto trochę dyskretniej złym jest

Kto nie dba o konie, ten musi zabiegać o dobry bat. -Anonim
kto-nie-dba-o-konie-ten-musi-zabiegać-o-dobry-bat
Dobry słuchacz ma więcej przyjaciół niż dobry mówca. -Anonim
dobry-słuchacz-więcej-przyjaciół-ż-dobry-mówca
Ubogi jest nie ten, kto mało posiada, ale ten, kto więcej pragnie. -Seneka
ubogi-jest-nie-ten-kto-ło-posiada-ale-ten-kto-więcej-pragnie
Odważny jest nie tylko ten kto wycięża swych wrogów, ale i ten, kto prewycięża swe namiętności. -Demokryt
odważny-jest-nie-tylko-ten-kto-wycięża-swych-wrogów-ale-i-ten-kto-prewycięża-swe-namiętnoś
Kto chce żyć długo, musi mieć dobry żołądek, a złe serce. -Bernard Fontenelle
kto-chce-żyć-długo-musi-mieć-dobry-żołądek-a-złe-serce