Nie to co mam, ale to co tworzę, jest moim posiadaniem.


nie-to-co-mam-ale-to-co-tworzę-jest-moim-posiadaniem
thomas carlylenietocomamaletworzęjestmoimposiadaniemco mamco tworzęjest moimmoim posiadaniemnie to coale to cojest moim posiadaniemnie to co mamale to co tworzę

Jest mi zimno, Nie mam swetra, Moim ciałem trzęsie febra* *feb­ra - ze sta­ropol­skiego dreszcze Nie mam ta­len­tu do śpiewania Nie mam ta­len­tu do tworzenia Nie mam ta­len­tu do pisania Ale mam ta­lent do ... (niech każdy do­kończy według włas­ne­go uz­na­nia) :D Mam ochotę po­pełnić sa­mobójstwo, ale to nic nie da – mam zbyt wiele problemów.Jes­teś moim od­dechem, moim życiem, moim sercem.Gwoździe do trum­ny. Spełniają wiado­me fun­kcje. Nikt nie po­wie, że są zbędne. Można ich