Nie to co przeżywamy, ale jak odczuwamy to, co przeżywamy, stanowi o naszym losie.


nie-to-co-przeżywamy-ale-jak-odczuwamy-to-co-przeżywamy-stanowi-o-naszym-losie
marie von ebner - eschenbachnietocoprzeżywamyalejakodczuwamytostanowinaszymlosieco przeżywamyale jakjak odczuwamyco przeżywamystanowi oo naszymnaszym losienie to coale jak odczuwamystanowi o naszymo naszym losienie to co przeżywamystanowi o naszym losie

Lwią część życia przeżywamy w zajęczym strachu.Przeżyte chwile nie giną. Nie wiemy nigdy, kiedy wypłyną z dalekiej przeszłości, by nałożyć się na to, co przeżywamy obecnie.Miłość, którą przeżywamy w młodości, jest powierzchowna w porównaniu z miłością, jaką człowiek stary czuje do swojej żony.Czas przeżywamy jako coś, co otrzymujemy i zarazem jako coś, co nam się odbiera.Dla chrześcijaństwa czas ma zasadnicze znaczenie. To w nim przecież ukazuje się w pełnym świetle całe dzieło stworzenia i zbawienia, a przede wszystkim wyłania się fakt, iż od momentu Wcielenia Syna Bożego przeżywamy i już wyprzedzamy to, co będzie wypełnieniem czasu.Słodyczą miłości jest to, że kogoś kochamy; że bardziej uszczęśliwia nas uczucie miłości, które przeżywamy, niż uczucie miłości, które wzbudzamy u innych.