Nie to dobre, co dobre, ale to, co się komu podoba.


nie-to-dobre-co-dobre-ale-to-co-ę-komu-podoba
andrzej maksymilian fredronietodobrecoaletosiękomupodobaco dobreco sięsię komukomu podobanie to dobreco się komusię komu podobaco się komu podoba

Człowiek dobre wypowiada słowa, ale nie zawsze ten, kto dobre powiedział słowo, jest cnotliwy.Dobre słowo poparte naładowaną bronią zdziała więcej, niż samo dobre słowoKlient nie kupuje dlatego, że coś jest w ogóle dobre, tylko dlatego, że jest to dobre właśnie dla niego.Twoja książka jest dobra i oryginalna z tym, że te części, które są dobre, nie są oryginalne, a te, które są oryginalne, nie są dobre.Dobre jest to co było. Dobre jest to co będzie. A nawet dobra jest teraźniejszosćTrzeba mieć to wyczucie, to minimum, ten takt, komu trzeba, komu można, komu nie, komu tak. Bowiem każda kobieta dobrze o tym wie komu trzeba, komu można, komu tak, komu nie.