Nie to przyjaciel, który we krwi jest, w rodzie, lecz co się przyjacielem pokaże w przygodzie.


nie-to-przyjaciel-który-we-krwi-jest-w-rodzie-lecz-co-ę-przyjacielem-pokaże-w-przygodzie
wespazjan hieronim kochowskinietoprzyjacielktórywekrwijestrodzieleczcosięprzyjacielempokażeprzygodziektóry wewe krwikrwi jestw rodzielecz coco sięsię przyjacielemprzyjacielem pokażepokaże ww przygodzienie to przyjacielktóry we krwiwe krwi jestlecz co sięco się przyjacielemsię przyjacielem pokażeprzyjacielem pokaże wpokaże w przygodziektóry we krwi jestlecz co się przyjacielemco się przyjacielem pokażesię przyjacielem pokaże wprzyjacielem pokaże w przygodzielecz co się przyjacielem pokażeco się przyjacielem pokaże wsię przyjacielem pokaże w przygodzie

Przyjaciel wszystkich nie jest niczyim przyjacielem.Kto jest swym własnym przyjacielem, wiedz, że jest przyjacielem wszystkich.Drogi mi jest przyjaciel, ale i nieprzyjaciel przydać się może, bo przyjaciel pokazuje mi, co mogę, a nieprzyjaciel, com powinien robić.Kim jest przyjaciel? Powiem ci. Przyjaciel jest osobą, przy której masz śmiałość być sobą.Był przy­jacielem, który zmieni się we wro­ga, aby po­zos­tać przyjacielem.Książka to przyjaciel, który nigdy nie zdradzi.