Nie to samo wszystkim przystoi.


nie-to-samo-wszystkim-przystoi
tacytnietosamowszystkimprzystoisamo wszystkimwszystkim przystoinie to samosamo wszystkim przystoinie to samo wszystkimnie to samo wszystkim przystoi

Kto by mnie spytał o pierwszą regułę w miłości odpowiedziałbym, iż jest nią pochwycić dobry czas; druga tak samo, i także trzecia: to punkcik, który rozstrzyga o wszystkim. -Michel de Montaigne
kto-by-mnie-spytał-o-pierwszą-regułę-w-miłoś-odpowiedziałbym-iż-jest-ą-pochwycić-dobry-czas-druga-tak-samo-i-także-trzecia-to-punkcik
Nie to sa­mo wszys­tkim przystoi. -Tacyt
nie-to ­mo-wszys­tkim-przystoi
Jeżeli dwóch robi to samo, nie jest to samo. Ile głów, tyle zdań. -Terencjusz
jeżeli-dwóch-robi-to-samo-nie-jest-to-samo-ile-głów-tyle-zdań
Gdy dwaj robią to samo, to nie jest to samo. -Terencjusz
gdy-dwaj-robią-to-samo-to-nie-jest-to-samo
Zamiast mówić, że pracujesz, powiedz polepszam swoje życie. Wówczas możesz robić to samo, ale nie tak samo. -Karol Bartkowski
zamiast-mówić-że-pracujesz-powiedz-polepszam-swoje-życie-wówczas-możesz-robić-to-samo-ale-nie-tak-samo
Człowiekowi przystoi pragnąć na miarę człowieczą. -Sofokles
człowiekowi-przystoi-pragnąć-na-miarę-człowieczą