Nie traci swej istoty światło z tego powodu, że go nie widzą ślepi.


nie-traci-swej-istoty-światło-z-tego-powodu-że-go-nie-widzą-ślepi
augustyn barruelnietraciswejistotyświatłotegopowodużegoniewidząślepinie tracitraci swejswej istotyistoty światłoświatło zz tegotego powoduże gogo nienie widząwidzą ślepinie traci swejtraci swej istotyswej istoty światłoistoty światło zświatło z tegoz tego powoduże go niego nie widząnie widzą ślepinie traci swej istotytraci swej istoty światłoswej istoty światło zistoty światło z tegoświatło z tego powoduże go nie widzągo nie widzą ślepinie traci swej istoty światłotraci swej istoty światło zswej istoty światło z tegoistoty światło z tego powoduże go nie widzą ślepi

Wielu ludzi traci cierpliwość tylko dlatego, że widzą, jak inni zachowują spokój.Miłość ze swej istoty jest niesprawdzalna, potrzebuje więc przysiąg i dowodów.Ludzie są przewrotni nie tyle z powodu bogactwa, ile w powodu chęci posiadania go.Słabi widzą przeszkody. Silni widzą jedynie cel. A Ci najlepsi widzą przeszkody i dążą do celu.Mężczyzna cierpi z tego powodu, że nie może znaleźć w kobiecie towarzyszki życia, bo to mężczyźni są spragnieni równości.Ci, którzy żyją nadzieją, widzą dalej. Ci, co żyją miłością, widzą głębiej. Ci, co żyją wiarą, widzą wszystko w innym świetle.