Nie trzeba mieć nigdy boga. Nawet takiego, co w nas mieszka. Trzeba być zawsze j a.


nie-trzeba-mieć-nigdy-boga-nawet-takiego-co-w-nas-mieszka-trzeba-być-zawsze-j-a
stanisław leopold brzozowskinietrzebamiećnigdyboganawettakiegoconasmieszkatrzebabyćzawszenie trzebatrzeba miećmieć nigdynigdy boganawet takiegoco ww nasnas mieszkatrzeba byćbyć zawszezawsze jnie trzeba miećtrzeba mieć nigdymieć nigdy bogaco w nasw nas mieszkatrzeba być zawszebyć zawsze jnie trzeba mieć nigdytrzeba mieć nigdy bogaco w nas mieszkatrzeba być zawsze jnie trzeba mieć nigdy boga

Trzeba mieć zawsze coś do pragnienia, by nie być nieszczęśliwym swym szczęściem.Trzeba być samotnikiem, aby czuć własne serce i aby kochać; ale trzeba być światowcem, aby mieć powodzenie w miłości.Aby być świętym, trzeba być szalonym. Trzeba stracić głowę. To, co nas powstrzymuje od świętości, to brak refleksji, zastanowienia, modlitwy, zjednoczenia z Bogiem, którego do świętości koniecznie potrzeba.Trzeba mieć dużo czasu żeby być geniuszem bo trzeba ciągle siedzieć i nic nie robić na prawdę nic nie robić.Nawet żeby czemuś przyklasnąć, trzeba mieć poczucie taktu.Nie zawsze trzeba mówić co się wie, ale zawsze trzeba wiedzieć co się mówi.