Nie tylko do przemysłu stosować należy pojęcie postępu, należy nim objąć również obyczaje i mechanizm socjalny.


nie-tylko-do-przemysłu-stosować-należy-pojęcie-postępu-należy-nim-objąć-również-obyczaje-i-mechanizm-socjalny
karol fouriernietylkodoprzemysłustosowaćnależypojęciepostępunimobjąćrównieżobyczajemechanizmsocjalnynie tylkotylko dodo przemysłuprzemysłu stosowaćstosować należynależy pojęciepojęcie postępunależy nimnim objąćobjąć równieżrównież obyczajeobyczaje ii mechanizmmechanizm socjalnynie tylko dotylko do przemysłudo przemysłu stosowaćprzemysłu stosować należystosować należy pojęcienależy pojęcie postępunależy nim objąćnim objąć równieżobjąć również obyczajerównież obyczaje iobyczaje i mechanizmi mechanizm socjalnynie tylko do przemysłutylko do przemysłu stosowaćdo przemysłu stosować należyprzemysłu stosować należy pojęciestosować należy pojęcie postępunależy nim objąć równieżnim objąć również obyczajeobjąć również obyczaje irównież obyczaje i mechanizmobyczaje i mechanizm socjalnynie tylko do przemysłu stosowaćtylko do przemysłu stosować należydo przemysłu stosować należy pojęcieprzemysłu stosować należy pojęcie postępunależy nim objąć również obyczajenim objąć również obyczaje iobjąć również obyczaje i mechanizmrównież obyczaje i mechanizm socjalny

Własność? własne? Naszą własnością jest tylko to, w czym nikt nas nie jest w stanie naśladować. Do tego należy również nasze jestestwo.Należy zawsze stosować wydatki do dochodów, bo jeżeli człowiek nie urządzi się tak, aby żył uczciwie ze swej pracy, to będzie zmuszony żyć nieuczciwie z pracy drugich.Jeśli człowiek pragnie być szczęśliwy, powinien nie tylko dążyć do szczęścia własnego, ale również do szczęścia społeczności, do której należy i do szczęścia bliźnich, którzy ją tworzą.Nie ma w życiu większej radości niż praca. Tylko pracując czuje się w sobie najwięcej wigoru. Każdy dzień przynosi nowe problemy, a każdy problem stanowi zagadkę, którą należy rozwiązać, nową grę, w której należy zwyciężyć.Wszystko we właściwym czasie. Do prawdziwej mądrości należy również odczekanie na właściwy czas.W czasie uczty nie opowiadaj, jak należy jeść, ale jedz, jak należy.