Nie tylko dziecko przychodzi na świat przez matkę, lecz również matka poprzez dziecko.


nie-tylko-dziecko-przychodzi-na-świat-przez-matkę-lecz-również-matka-poprzez-dziecko
gertrud von le fortnietylkodzieckoprzychodzinaświatprzezmatkęleczrównieżmatkapoprzezdzieckonie tylkotylko dzieckodziecko przychodziprzychodzi nana światświat przezprzez matkęlecz równieżrównież matkamatka poprzezpoprzez dzieckonie tylko dzieckotylko dziecko przychodzidziecko przychodzi naprzychodzi na światna świat przezświat przez matkęlecz również matkarównież matka poprzezmatka poprzez dzieckonie tylko dziecko przychodzitylko dziecko przychodzi nadziecko przychodzi na światprzychodzi na świat przezna świat przez matkęlecz również matka poprzezrównież matka poprzez dzieckonie tylko dziecko przychodzi natylko dziecko przychodzi na światdziecko przychodzi na świat przezprzychodzi na świat przez matkęlecz również matka poprzez dziecko

Pewna starsza pani zapytana przez dziecko, czy jest młoda, czy stara, odpowiedziała: Każdy człowiek jest cząstką swojej ziemi. Jeśli nie może w ojczyźnie pozostać, obróci się w proch tej ziemi, którą sobie wybrał; będzie liściem niesionym przez wiatr, latawcem, który zerwał się ze sznurka. Ten sznurek zawsze trzyma w ręku dziecko: dziecko, jakim kiedyś było każde z nas.To nie my przychodzi­my na świat, lecz świat przychodzi do nas. Urodzić się znaczy ty­le, co dos­tać cały świat w prezencie.Dziecko nie powinno być nigdy karane przez tych, których nie kocha.Zostawić świat nieco lepszym: lepszym o zdrowe dziecko, grządkę w ogrodzie lub lepsze warunki społeczne – tzn. odnieść sukces.Zostawić świat nieco lepszym: lepszym o zdrowe dziecko, grządkę w ogrodzie lub lepsze warunki społeczne - to znaczy odnieść sukces.