Nie tylko kobiety przekonują się, że z naszej rycerskości został już prawie sam pancerz.


nie-tylko-kobiety-przekonują-ę-że-z-naszej-rycerskoś-został-już-prawie-sam-pancerz
anonimnietylkokobietyprzekonująsiężenaszejrycerskościzostałjużprawiesampancerznie tylkotylko kobietykobiety przekonująprzekonują sięz naszejnaszej rycerskościrycerskości zostałzostał jużjuż prawieprawie samsam pancerznie tylko kobietytylko kobiety przekonująkobiety przekonują sięże z naszejz naszej rycerskościnaszej rycerskości zostałrycerskości został jużzostał już prawiejuż prawie samprawie sam pancerznie tylko kobiety przekonujątylko kobiety przekonują sięże z naszej rycerskościz naszej rycerskości zostałnaszej rycerskości został jużrycerskości został już prawiezostał już prawie samjuż prawie sam pancerznie tylko kobiety przekonują sięże z naszej rycerskości zostałz naszej rycerskości został jużnaszej rycerskości został już prawierycerskości został już prawie samzostał już prawie sam pancerz

Mędrzec łowi bez przynęty, sam bowiem już został schwytany.Kobiety traktują małżeństwo jako bezpieczną przystań znacznie częściej, niż się do tego przyznają, i co więcej, przekonują się z czasem, że nie zawiodło ono tych nadziei.Został - mówiła z dumą zimą trzydziestego dziewiątego roku, gdy tylu jego kolegów z harcerstwa ruszyło w Karpaty, dalej przez Rumunię na Zachód. Nie ruszył się nie tylko dlatego, że zostałaby sama; został, bo widział przygodową pozę tych, którzy szli, bo rozumiał, że tu będzie trudniej i Nic na świecie nie zastąpi wytrwałości. Nie zastąpi jej talent - nie ma nic powszechniejszego niż ludzie utalentowani, którzy nie odnoszą sukcesów. Nie uczyni niczego sam geniusz - nie nagradzany geniusz to już prawie przysłowie. Nie uczyni niczego też samo wykształcenie - świat jest pełen ludzi wykształconych o których zapomniano. Tylko wytrwałość i determinacja są wszechmocne.Nie do wiary, od jak wielu rzeczy zależy stan naszego ducha. Nie tylko sam układ mózgu nań wpływa, lecz cała machina naraz. Prawie wszystkie jej części w tym uczestniczą, często nawet takie, których wcale byśmy o to nie podejrzewali.Dżentelmen wykorzystuje przymusowe położenie kobiety tylko w wypadku, jeśli je sam spowodował.