Nie tylko przy stole smaczne myli się z dobrym.


nie-tylko-przy-stole-smaczne-myli-ę-z-dobrym
władysław grzeszczyknietylkoprzystolesmacznemylisiędobrymnie tylkotylko przyprzy stolestole smacznesmaczne mylimyli sięz dobrymnie tylko przytylko przy stoleprzy stole smacznestole smaczne mylismaczne myli sięmyli się zsię z dobrymnie tylko przy stoletylko przy stole smaczneprzy stole smaczne mylistole smaczne myli sięsmaczne myli się zmyli się z dobrymnie tylko przy stole smacznetylko przy stole smaczne myliprzy stole smaczne myli sięstole smaczne myli się zsmaczne myli się z dobrym

Człowiek kierujący się tylko rozsądkiem, myli się najczęściej.Kto mniema, iż zdoła obejść się bez całego świata, myli się bardzo; ale kto mniema, że świat nie może obejść się bez niego, myli się jeszcze bardziej.Trwa walka pokoleń o miejsce przy stole.Głupcy tylko myślą, że malarstwo ma być smaczne. Malarstwo ma wyzwalać.Przy okrągłym stole zawsze siada za dużo ludzi.Nierozerwalność małżeństwa jest pomysłem dobrym, szkoda tylko, że nie daje się zastosować do ludzi.