Nie ucz się ni­kogo na pa­mięć. Poz­na­waj go każde­go dnia od nowa.


nie-ucz ę-­kogo-na pa­mięć-poz­na­waj go każde­go-dnia-od nowa
respirernieucz sięni­kogona pa­mięćpoz­na­waj go każde­godniaod nowanie ucz sięucz się ni­kogoni­kogo na pa­mięćpoz­na­waj go każde­go dniadnia od nowanie ucz się ni­kogoucz się ni­kogo na pa­mięćpoz­na­waj go każde­go dnia od nowanie ucz się ni­kogo na pa­mięć

Mu­simy poz­być się życia, ja­kie zap­la­nowa­liśmy, aby mieć życie, które na nas czeka. -Joseph Campbell
mu­simy-poz­być ę-życia-ja­kie-zap­­nowa­liśmy-aby mieć-życie-które-na nas-czeka
Każdy, kogo poznasz, wie cos, czego Ty nie wiesz, a powinieneś. Ucz się od innych. -H. Jackson Brown
każdy-kogo-poznasz-wie-cos-czego-ty-nie-wiesz-a-powinieneś-ucz-ę-od-innych
Jeśli każde­go dnia będziesz wra­cał do te­go co było, nig­dy nie poz­nasz sma­ku *lep­sze­go jutra*... -kate-em
jeśli-każde­go-dnia-będziesz-wra­cał-do te­go-co było-nig­dy-nie poz­nasz-sma­ku-lep­sze­go-jutra