Nie ufaj człowiekowi, który radzi ci nie ufać.


nie-ufaj-człowiekowi-który-radzi-nie-ufać
wilcoxnieufajczłowiekowiktóryradzinieufaćnie ufajufaj człowiekowiktóry radziradzi cici nienie ufaćnie ufaj człowiekowiktóry radzi ciradzi ci nieci nie ufaćktóry radzi ci nieradzi ci nie ufaćktóry radzi ci nie ufać

Możesz ufać na­turze, ale nie człowiekowi. -Harlan Coben
możesz-ufać-na­turze-ale-nie człowiekowi
Zawsze ufaj drugiemu człowiekowi. Ale zawsze znacz karty. -Robert Fulghum
zawsze-ufaj-drugiemu-człowiekowi-ale-zawsze-znacz-karty
Nigdy nie ufaj podwładnemu, który nie znajduje wad u swojego przełożonego. -Anonim
nigdy-nie-ufaj-podwładnemu-który-nie-znajduje-wad-u-swojego-przełożonego
Nig­dy nie ufaj ga­tun­ko­wi, który ciągle się uśmie­cha. Na pew­no coś knuje. -P » Terry Pratchett » Piramidy
nig­dy-nie ufaj-ga­tun­ko­wi-który-ągle ę-uśmie­cha-na pew­no-coś-knuje
Myślę, że ludzie w ogólności mogą mi ufać, ale mogą mi ufać dokład­nie dla­tego, że wiedzą, że nie muszą. -Linus Benedict Torvalds
myślę-że ludzie-w ogólnoś-mogą-mi ufać-ale-mogą-mi ufać-dokład­nie-dla­tego-że wiedzą-że nie muszą
Człowiek, który zawierzył wyłącznie swemu rozumowi, łatwo ulega systemom. Zawsze jest skłonny nie ufać swoim instynktom. -Hermann Hesse
człowiek-który-zawierzył-wyłącznie-swemu-rozumowi-łatwo-ulega-systemom-zawsze-jest-skłonny-nie-ufać-swoim-instynktom