Nie ufam uczuciom, które za prędko znajdują swój wyraz.


nie-ufam-uczuciom-które-za-prędko-znajdują-swój-wyraz
andre gidenieufamuczuciomktórezaprędkoznajdująswójwyraznie ufamufam uczuciomktóre zaza prędkoprędko znajdująznajdują swójswój wyraznie ufam uczuciomktóre za prędkoza prędko znajdująprędko znajdują swójznajdują swój wyrazktóre za prędko znajdująza prędko znajdują swójprędko znajdują swój wyrazktóre za prędko znajdują swójza prędko znajdują swój wyraz

Nie ufaj uczu­ciom, które za prędko znaj­dują swój wyraz.Po­wie­rzam ko­lej­ny dzień Bogu, swój los od­da­je w Twe ręce. Może i trochę się boję, ale Pa­nie - ufam Ci.Miłość, która znajduje swój wyraz w przyjaźni, jest szczególnie silna i trwała.Słodszy wyraz nad wszystko, wyraz miłości, któremu Nie masz równego na ziemi, oprócz wyrazu - ojczyzna.Nie patrz na ten głupi wyraz twarzy, lecz na serce, które miłością Cię darzy.Bóg nie byłby Bogiem, jeśliby zadawalał tylko intelekt. Aby prawdziwie być Bogiem, musi on władać sercem i przemieniać je. Bóg musi znajdować swój wyraz w każdym najdrobniejszym czynie swojego wyznawcy.