Nie umieć kochać, to nic nie umieć, a czasem jeszcze mniej niż nic.


nie-umieć-kochać-to-nic-nie-umieć-a-czasem-jeszcze-mniej-ż-nic
raoul follereaunieumiećkochaćtonicnieumiećczasemjeszczemniejniżnicnie umiećumieć kochaćnic nienie umiećczasem jeszczejeszcze mniejmniej niżniż nicnie umieć kochaćnic nie umieća czasem jeszczeczasem jeszcze mniejjeszcze mniej niżmniej niż nica czasem jeszcze mniejczasem jeszcze mniej niżjeszcze mniej niż nica czasem jeszcze mniej niżczasem jeszcze mniej niż nic

Kochać nie jest dość, trze­ba umieć kochać i trze­ba umieć nau­czyć miłości.Nawet dla człowieka na moim stanowisku ważniejsze jest umieć milczeć niż umieć mówić.Nawet dla człowieka na moim stanowisku ważniejsze jest umieć milczeć, niż umieć mówić.Lepiej umieć mało, niż źle umieć.Miłość odkupuje i oczyszcza brzydkie i ciemne strony tego świata, miłość zbawia narody, uszlachetnia jednostki, tworzy bohaterów, podnosi prostaków, uszczęśliwia niewiastę. Ale żeby umieć kochać, trzeba umieć myśleć.Gdy Po­lacy będa umieć siebie sa­mych ce­nić w do­mu, będą ich ce­nić i za granicą.