Nie umrę w ogóle dla siebie, lecz tylko dla innych dla tych z którymi stracę łączność.


nie-umrę-w-ogó-dla-siebie-lecz-tylko-dla-innych-dla-tych-z-którymi-stracę-łączność
johann gottlieb fichtenieumręogóledlasiebielecztylkoinnychtychktórymistracęłącznośćnie umręumrę ww ogóleogóle dladla siebielecz tylkotylko dladla innychinnych dladla tychtych zz którymiktórymi stracęstracę łącznośćnie umrę wumrę w ogólew ogóle dlaogóle dla siebielecz tylko dlatylko dla innychdla innych dlainnych dla tychdla tych ztych z którymiz którymi stracęktórymi stracę łącznośćnie umrę w ogóleumrę w ogóle dlaw ogóle dla siebielecz tylko dla innychtylko dla innych dladla innych dla tychinnych dla tych zdla tych z którymitych z którymi stracęz którymi stracę łącznośćnie umrę w ogóle dlaumrę w ogóle dla siebielecz tylko dla innych dlatylko dla innych dla tychdla innych dla tych zinnych dla tych z którymidla tych z którymi stracętych z którymi stracę łączność

Wtedy otrzymujesz, gdy dajesz. Gdy dajesz, nie tylko siebie otwierasz dla innych, ale i innych otwierasz dla siebie.Ten człowiek jest wolny, który żyje dla siebie, a nie dla innych.Ten człowiek jest wol­ny, który żyje dla siebie, a nie dla innych.Trzeba, żebyś żył dla innych, jeżeli chcesz żyć dla siebie.Żyć tylko dla rodziny - to zwierzęcy egoizm, żyć dla jednego człowieka - podłość, żyć tylko dla siebie - hańba.Bądź dla innych słonecznym zegarem - odmierzaj dla nich tylko słoneczne godziny.