Nie umrę w ogóle dla siebie, lecz tylko dla innych dla tych z którymi stracę łączność.


nie-umrę-w-ogó-dla-siebie-lecz-tylko-dla-innych-dla-tych-z-którymi-stracę-łączność
johann gottlieb fichtenieumręogóledlasiebielecztylkoinnychtychktórymistracęłącznośćnie umręumrę ww ogóleogóle dladla siebielecz tylkotylko dladla innychinnych dladla tychtych zz którymiktórymi stracęstracę łącznośćnie umrę wumrę w ogólew ogóle dlaogóle dla siebielecz tylko dlatylko dla innychdla innych dlainnych dla tychdla tych ztych z którymiz którymi stracęktórymi stracę łącznośćnie umrę w ogóleumrę w ogóle dlaw ogóle dla siebielecz tylko dla innychtylko dla innych dladla innych dla tychinnych dla tych zdla tych z którymitych z którymi stracęz którymi stracę łącznośćnie umrę w ogóle dlaumrę w ogóle dla siebielecz tylko dla innych dlatylko dla innych dla tychdla innych dla tych zinnych dla tych z którymidla tych z którymi stracętych z którymi stracę łączność

Wtedy otrzymujesz, gdy dajesz. Gdy dajesz, nie tylko siebie otwierasz dla innych, ale i innych otwierasz dla siebie. -Mieczysław Maliński
wtedy-otrzymujesz-gdy-dajesz-gdy-dajesz-nie-tylko-siebie-otwierasz-dla-innych-ale-i-innych-otwierasz-dla-siebie
Ten człowiek jest wolny, który żyje dla siebie, a nie dla innych. -Arystoteles
ten-człowiek-jest-wolny-który-żyje-dla-siebie-a-nie-dla-innych
Ten człowiek jest wol­ny, który żyje dla siebie, a nie dla innych. -Arystoteles
ten-człowiek-jest wol­ny-który-żyje-dla-siebie-a nie dla-innych
Trzeba, żebyś żył dla innych, jeżeli chcesz żyć dla siebie. -Seneka
trzeba-żebyś-żył-dla-innych-żeli-chcesz-żyć-dla-siebie
Żyć tylko dla rodziny - to zwierzęcy egoizm, żyć dla jednego człowieka - podłość, żyć tylko dla siebie - hańba. -Mikołaj Ostrowski
Żyć-tylko-dla-rodziny-to-zwierzęcy-egoizm-żyć-dla-jednego-człowieka-podłość-żyć-tylko-dla-siebie-hańba
Bądź dla innych słonecznym zegarem - odmierzaj dla nich tylko słoneczne godziny. -Małgorzata Stolarska
bądź-dla-innych-słonecznym-zegarem-odmierzaj-dla-nich-tylko-słoneczne-godziny