Nie uskarżamy się na nic, albowiem prosić musimy Boga o przebaczenie za prawie wszystkie nasze nieszczęścia.


nie-uskarżamy-ę-na-nic-albowiem-prosić-musimy-boga-o-przebaczenie-za-prawie-wszystkie-nasze-nieszczęścia
stephanie - felicite de genlisnieuskarżamysięnanicalbowiemprosićmusimybogaprzebaczeniezaprawiewszystkienaszenieszczęścianie uskarżamyuskarżamy sięsię nana nicalbowiem prosićprosić musimymusimy bogaboga oo przebaczenieprzebaczenie zaza prawieprawie wszystkiewszystkie naszenasze nieszczęścianie uskarżamy sięuskarżamy się nasię na nicalbowiem prosić musimyprosić musimy bogamusimy boga oboga o przebaczenieo przebaczenie zaprzebaczenie za prawieza prawie wszystkieprawie wszystkie naszewszystkie nasze nieszczęścianie uskarżamy się nauskarżamy się na nicalbowiem prosić musimy bogaprosić musimy boga omusimy boga o przebaczenieboga o przebaczenie zao przebaczenie za prawieprzebaczenie za prawie wszystkieza prawie wszystkie naszeprawie wszystkie nasze nieszczęścianie uskarżamy się na nicalbowiem prosić musimy boga oprosić musimy boga o przebaczeniemusimy boga o przebaczenie zaboga o przebaczenie za prawieo przebaczenie za prawie wszystkieprzebaczenie za prawie wszystkie naszeza prawie wszystkie nasze nieszczęścia

Wszystkie nasze nieszczęścia biorą się z jednej tyko przyczyny, mianowicie stąd, że człowiek nie umie przebywać w samotności.Mąż zawsze ma tę możliwość, aby mieć ostatnie słowo; może prosić o przebaczenie.Przyczyną, dla której państwa wolne są mniej trwałe od innych, jest to, że i nieszczęścia, i sukcesy, jakie bywają ich udziałem, powodują prawie zawsze utratę wolności; podczas gdy sukcesy i nieszczęścia państwa, którego lud żyje w stanie poddaństwa, w równej mierze utwierdzają jego niewolę.Trzeba Boga prosić o dar prostoty, aby każdego dnia otrzymywać go z Jego ręki.Prawie wszystkie światopoglądy opierają się na kombinowaniu jakiś sprzeczności i są zawsze narażone na zarzut niekonsekwencji.Skoro Boga nie widzimy, musimy sami zgadnąć, czego od nas żąda.