Nie uważaj siebie za wielkiego na podstawie cienia o zachodzie.


nie-uważaj-siebie-za-wielkiego-na-podstawie-cienia-o-zachodzie
pitagorasnieuważajsiebiezawielkiegonapodstawiecieniazachodzienie uważajuważaj siebiesiebie zaza wielkiegowielkiego nana podstawiepodstawie cieniacienia oo zachodzienie uważaj siebieuważaj siebie zasiebie za wielkiegoza wielkiego nawielkiego na podstawiena podstawie cieniapodstawie cienia ocienia o zachodzienie uważaj siebie zauważaj siebie za wielkiegosiebie za wielkiego naza wielkiego na podstawiewielkiego na podstawie cieniana podstawie cienia opodstawie cienia o zachodzienie uważaj siebie za wielkiegouważaj siebie za wielkiego nasiebie za wielkiego na podstawieza wielkiego na podstawie cieniawielkiego na podstawie cienia ona podstawie cienia o zachodzie

Nie uważaj się za mądre­go, jeśli nie masz od­wa­gi naz­wać siebie głup­cem i nie uważaj się za głup­ca, jeśli nig­dy nie naz­wiesz siebie mądrym.Uważaj abyś w po­goni za per­fek­cją, nie za­bił sa­mego siebie.Istota filozofii przyrody polega na tym, by na podstawie zjawiska ruchu zbadać siły przyrody, a na podstawie tych sił wyjaśnić inne zjawiska.Nie ma takiego wielkiego czynu, który by nie powstał z jakiegoś wielkiego marzenia.Lepiej być skromnym i pracować na siebie niż udawać wielkiego i nie mieć na chleb.Nie po­kazuj mi się na oczy! po­wie­dział człowiek do cienia. To się nie oglądaj za siebie - od­po­wie­dział cień...