Nie uznawaj żadnego zdania bez sumiennego przekonania się o jego prawdzie albo przynajmniej o jego prawdopodobieństwie.


nie-uznawaj-żadnego-zdania-bez-sumiennego-przekonania-ę-o-jego-prawdzie-albo-przynajmniej-o-jego-prawdopodobieństwie
józef maria bocheńskinieuznawajżadnegozdaniabezsumiennegoprzekonaniasięjegoprawdziealboprzynajmniejprawdopodobieństwienie uznawajuznawaj żadnegożadnego zdaniazdania bezbez sumiennegosumiennego przekonaniaprzekonania sięo jegojego prawdzieprawdzie alboalbo przynajmniejprzynajmniej oo jegojego prawdopodobieństwienie uznawaj żadnegouznawaj żadnego zdaniażadnego zdania bezzdania bez sumiennegobez sumiennego przekonaniasumiennego przekonania sięprzekonania się osię o jegoo jego prawdziejego prawdzie alboprawdzie albo przynajmniejalbo przynajmniej oprzynajmniej o jegoo jego prawdopodobieństwienie uznawaj żadnego zdaniauznawaj żadnego zdania bezżadnego zdania bez sumiennegozdania bez sumiennego przekonaniabez sumiennego przekonania sięsumiennego przekonania się oprzekonania się o jegosię o jego prawdzieo jego prawdzie albojego prawdzie albo przynajmniejprawdzie albo przynajmniej oalbo przynajmniej o jegoprzynajmniej o jego prawdopodobieństwienie uznawaj żadnego zdania bezuznawaj żadnego zdania bez sumiennegożadnego zdania bez sumiennego przekonaniazdania bez sumiennego przekonania siębez sumiennego przekonania się osumiennego przekonania się o jegoprzekonania się o jego prawdziesię o jego prawdzie alboo jego prawdzie albo przynajmniejjego prawdzie albo przynajmniej oprawdzie albo przynajmniej o jegoalbo przynajmniej o jego prawdopodobieństwie

Kino jest jakby zwierciadłem społeczeństwa, ukazującym jego najtajniejsze marzenia i aspiracje. Stąd jego ogromna siła i niemal nieograniczona przenikliwość. Kiedy nieustannie pokazuje się, że kraj jest piękny, dobry, pełen wdzięku i sprawiedliwy, to w sposób nieunikniony wszyscy nabierają w pewnym momencie przekonania, iż również posiadają te zalety.Jeśli pracownik naukowy, przyzwyczajony do pracy w zwykłym laboratorium, zostanie przeniesiony do pałacu z marmuru, to jedno z dwojga, albo on pokona marmurowy pałac, albo marmurowy pałac pokona jego. Jeśli zwycięży badacz, to pałac stanie się jego warsztatem i upodobni się do zwykłej pracowni. Ale jeśli zwycięży pałac - to biada badaczowi!Miłość jest siłą, która nie narzuca się człowiekowi od zewnątrz, lecz rodzi się w jego wnętrzu, w jego sercu, jako jego najbardziej wewnętrzna własność.Bez Judasza nawet Chrystus nie mógłby kazać się ukrzyżować. Judasz przyczynił się do Jego zbawienia, ale to wcale nie usprawiedliwia jego zdrady!Niebezpiecznie jest zanadto pokazywać człowiekowi, jak bardzo podobny jest zwierzętom, nie wskazując mu jego wielkości. Równie niebezpiecznie jest zanadto mu ukazywać jego wielkość bez jego nikczemnośclLekarz stara się ujrzeć w człowieku jego niedomagania, sędzia jego złe strony, a ksiądz jego głupotę - im głębsza tym lepsza.