Nie wątpić, w sens ofiary wierzyć Jest rzeczą łatwą - by­wa wielką.


nie-wątpić-w sens-ofiary-wierzyć-jest-rzeczą-łatwą- by­wa-wielką
jacek kaczmarskiniewątpićw sensofiarywierzyćjestrzecząłatwą by­wawielkąnie wątpićw sens ofiaryofiary wierzyćwierzyć jestjest rzecząrzeczą łatwą by­wa wielkąw sens ofiary wierzyćofiary wierzyć jestwierzyć jest rzecząjest rzeczą łatwąw sens ofiary wierzyć jestofiary wierzyć jest rzecząwierzyć jest rzeczą łatwąw sens ofiary wierzyć jest rzecząofiary wierzyć jest rzeczą łatwą

Należy wierzyć jedynie temu, cośmy doskonale poznali i w co nie można wątpić.Szczęście nie jest rzeczą łatwą. Bar­dzo trud­no zna­leźć je w so­bie, a niepo­dob­na gdzie indziej.Stosunkowo łatwą rzeczą jest nawracać biednych, kiedy niesie im się Biblię w jednej ręce, a chleb w drugiej.Gdy patrzymy na wygodnictwo i bezmyślne życia - coraz więcej rozumiemy sens ofiary.Są dwie drogi życia - wierzyć we wszystko lub wątpić we wszystko. Obie sytuacje zwalniają z myślenia.Tak jak czymś naturalnym jest wierzyć w wiele rzeczy bez dowodów, tak też naturalnym jest wątpić w wiele innych wbrew dowodom.