Nie ma właściwie końca dla wynalazków.


nie-właściwie-końca-dla-wynalazków
edgar allan poeniewłaściwiekońcadlawynalazkównie mama właściwiewłaściwie końcakońca dladla wynalazkównie ma właściwiema właściwie końcawłaściwie końca dlakońca dla wynalazkównie ma właściwie końcama właściwie końca dlawłaściwie końca dla wynalazkównie ma właściwie końca dlama właściwie końca dla wynalazków

Nie ma właści­wie końca dla wynalazków.Czy ktoś mógłby mi wyjaśnić dla kogo właściwie są wywieszki Przemija tylko to, co jest kłamliwe i złudne, nieistotne, co właściwie nigdy nie miało rzeczywistego bytu. Dla prawdy śmierć nie istnieje.Pieniądze! Ze wszystkich wynalazków ludzkości - ten wynalazek jest najbliższy szatanowi.Telewizja to tylko zastępcza rozrywka dla mózgu, kto nie czyta, ten właściwie nie potrzebuje już głowy, nie mówiąc oczywiście o wyobraźni i fantazji.We wszys­tkim jest prze­mija­nie i trze­ba go­nić, żeby do końca działo się, co da­je spełnienie. A nie uda­wać, że końca nie ma.