Nie ważne kim jesteś, ale co dajesz.


nie-ważne-kim-jesteś-ale-co-dajesz
raoul follereaunieważnekimjesteśalecodajesznie ważneważne kimkim jesteśale coco dajesznie ważne kimważne kim jesteśale co dajesznie ważne kim jesteś

Nie jest ważne to, co robisz, ale to, kim jesteś.Nieważne co myślą o tobie ludzie. Ważne kim jesteś dla samego siebie.Kim jesteś? Py­tałam szeptem A ty za­mykałeś mi us­ta gorącym pocałunkiem Kim jesteś? Py­tałam spojrzeniem A ty krępo­wałeś mnie zuchwałą głębią swoich źrenic Kim jesteś? Py­tałam dłońmi na twarzy A ty tyl­ko szor­stkim uśmie­chem ocierałeś się o nie Teraz Jes­teś więc Bra­kiem odpowiedzi Dręczącym mo­je na wpół przes­pa­ne noce Koncentruj się bardziej na własnym charakterze niż na własnej reputacji, ponieważ charakter stanowi o tym, kim naprawdę jesteś, a reputacja to jedynie to, kim jesteś w oczach innych ludzi.Ważne, że żyjesz w zgodzie ze sobą, nikogo nie udajesz i przed niczym nie uciekasz. Kiedy jesteś świadomie sobą i kochasz ten stan – jesteś szczęśliwyNie ważne czy świat zmie­rza ku końco­wi, ważne jest czy ma­my z kim ten ko­niec obserwować.