Nie ważne kim jesteś, ale co dajesz.


nie-ważne-kim-jesteś-ale-co-dajesz
raoul follereaunieważnekimjesteśalecodajesznie ważneważne kimkim jesteśale coco dajesznie ważne kimważne kim jesteśale co dajesznie ważne kim jesteś

Nie jest ważne to, co robisz, ale to, kim jesteś. -Anonim
nie-jest-ważne-to-co-robisz-ale-to-kim-jesteś
Nieważne co myślą o tobie ludzie. Ważne kim jesteś dla samego siebie. -Anonim
nieważne-co-myślą-o-tobie-ludzie-ważne-kim-jesteś-dla-samego-siebie
Koncentruj się bardziej na własnym charakterze niż na własnej reputacji, ponieważ charakter stanowi o tym, kim naprawdę jesteś, a reputacja to jedynie to, kim jesteś w oczach innych ludzi. -John Wooden
koncentruj-ę-bardziej-na-własnym-charakterze-ż-na-własnej-reputacji-ponieważ-charakter-stanowi-o-tym-kim-naprawdę-jesteś-a-reputacja-to-jedynie
Ważne, że żyjesz w zgodzie ze sobą, nikogo nie udajesz i przed niczym nie uciekasz. Kiedy jesteś świadomie sobą i kochasz ten stan – jesteś szczęśliwy -Beata Pawlikowska
ważne-że-żyjesz-w-zgodzie-ze-sobą-nikogo-nie-udajesz-i-przed-niczym-nie-uciekasz-kiedy-jesteś-świadomie-sobą-i-kochasz-ten-stan-jesteś
Nie ważne czy świat zmie­rza ku końco­wi, ważne jest czy ma­my z kim ten ko­niec obserwować. -NightHuntress
nie-ważne-czy-świat-zmie­rza-ku końco­wi-ważne-jest czy-­my-z kim-ten-ko­niec-obserwować