Nie ważny jest strój,ważne jest ser­ce,które pod nim bije.


nie-ważny-jest strójważne-jest ser­które-pod-nim-bije
anjanieważnyjest strójważnejest ser­cektórepodnimbijenie ważnypod nimnim bijepod nim bije

Żaden człowiek nie jest wyspą, tylko sam dla siebie. Każdy jest skrawkiem kontynentu, częścią całości. Śmierć każdego innego dotyczy również mnie, bo jestem włączony w ludzkość. Dlatego nie pytaj nigdy, komu bije dzwon. On bije tobie.Nie jest ważne, co przydarza ci się w życiu. Ważne jest, jakie przypisujesz temu znaczenieNie jest ważne, co przydarza ci się w życiu… Ważne jest, jakie przypisujesz temu znaczenieNie ważne jest to, jak dlu­go będziemy ko­goś szukać, ważne jest to, że na pew­no kiedyś ko­goś znajdziemy. Bo każdy jest ko­muś pisany...Nie dowiaduj się nigdy, komu bije dzwon; on bije tobie.